Jaarstukken 2017 vastgesteld

Logo gemeente Lansingerlanddonderdag 12 juli 2018

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 zijn de jaarstukken over het jaar 2017 vastgesteld, nadat die een paar weken eerder in de commissie Algemeen Bestuur waren behandeld. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van wat de gemeente allemaal heeft gedaan in het afgesloten jaar en wat de kosten hiervan waren.

Financieel lieten de jaarstukken een groot overschot zien, met een positief resultaat van 11,8 miljoen euro. Dit betekent dat onze gemeente in 2017 fors minder geld heeft uitgegeven dan is binnengekomen. Dit is natuurlijk mooi, maar voor de ChristenUnie was dit ook een opvallend resultaat.

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 zijn de jaarstukken over het jaar 2017 vastgesteld, nadat die een paar weken eerder in de commissie Algemeen Bestuur werden behandeld. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van wat de gemeente allemaal heeft gedaan in het afgesloten jaar en wat de kosten hiervan waren.

Financieel lieten de jaarstukken een groot overschot zien, met een positief resultaat van 11,8 miljoen euro. Dit betekent dat onze gemeente in 2017 fors minder geld heeft uitgegeven dan is binnengekomen. Dit is natuurlijk mooi, maar voor de ChristenUnie was dit ook een opvallend resultaat. Zo’n groot overschot was namelijk van tevoren niet verwacht. Om die reden hebben we de wethouder opgeroepen om scherp te begroten, zoals ook in het coalitieakkoord is afgesproken. Zo kunnen we aan het begin van het jaar beter inschatten hoeveel geld er te besteden is, zodat we dit kunnen gebruiken voor de verschillende taken van de gemeente.

Op veel zaken die in 2017 plaatsvonden, kijken we als ChristenUnie-fractie tevreden terug. 2017 was natuurlijk ook niet zomaar een jaar, maar het jaar waarin onze gemeente 10 jaar bestond. Dit hebben we samen met vele inwoners van Lansingerland bij verschillende activiteiten mogen vieren. Als ChristenUnie zijn we daarnaast onder andere blij met de werkzaamheden rondom duurzaamheid, de afname van het aantal mensen in de bijstand, de grote hoeveelheid vrijwilligers en mantelzorgers in onze samenleving, de aantrekkende woningbouw en toenemende verkoop van bedrijventerreinen. Zomaar een aantal punten die voorbijkwamen in de jaarstukken, waar we als ChristenUnie tevreden op terugkijken. 

Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur gaven we echter ook een aantal aandachtspunten mee aan het college. Bijvoorbeeld rondom de grote hoeveelheid restafval in onze gemeente, de dalende positie van Lansingerland op de lijst met economische toplocaties, het tempo van de werkzaamheden voor de Omgevingswet en de aanwezigheid van criminele jeugdgroepen in onze gemeente. We hebben het college gevraagd om hier in dit jaar waar nodig meer aandacht aan te geven. 

Met de vaststelling van de jaarstukken werd het jaar 2017 ook administratief formeel afgesloten. Ondertussen wordt en zal alweer gewerkt worden aan de voorbereidingen voor het nieuwe jaar, met de behandeling van de kaderbrief en de begroting. 

« Terug