Motie Kinderpardon

boy-1854107_1920.jpgmaandag 10 december 2018

Het kinderpardon is een onderwerp dat leeft binnen onze partij. Gert-Jan Segers verwoorde dit door het de hartenklop vanuit de partij de noemen. Deze hartenklop voelen wij als lokale ChristenUnie ook. GroenLinks diende daarom mede namens ons een motie in over dit onderwerp.

Na ons landelijk congres haalden we als ChristenUnie het nieuws vanwege een motie over het kinderpardon die met ruime meerderheid door de leden (waaronder Lansingerland) werd aangenomen. Een motie die de Tweede Kamerfractie opriep om te bewerkstelligen dat er geen kinderen meer worden uitgezet zolang het onderzoek naar de uitzet procedure loopt. Het kinderpardon is een onderwerp dat leeft binnen onze partij. Gert-Jan Segers verwoorde dit door het de hartenklop vanuit de partij de noemen. Deze hartenklop voelen wij als lokale ChristenUnie ook. GroenLinks diende daarom mede namens ons een motie in over dit onderwerp. Een motie die opriep om als gemeente bij de staatssecretaris erop aan te dringen ruimhartiger met het kinderpardon om te gaan. Wij hebben vanuit onze Christenplicht en onze hartenklop aangegeven dat wij willen omzien naar hen die onze steun nodig hebben. De motie werd gesteund door de mede-indieners PvdA, WIJ Lansingerland en D66. De fractie van Leefbaar3B was over dit onderwerp verdeeld en elk van de fractieleden heeft zijn of haar hart gevolgd bij de stemming. Met de stem van het CDA en VVD tegen was de stemverhouding 16 tegen 16. Daarmee staken de stemmen en wordt de motie nogmaals ingediend in de raadsvergadering van december. Wij hopen dat iedereen in deze raad écht luistert naar zijn/haar eigen hartenklop en vanuit die hartenklop stemt. Meer hierover delen we in de volgende nieuwsbrief. 

« Terug