Begroting 2018-2022

money-1739601_1920.jpgwoensdag 07 november 2018

Tijdens de raadsvergadering van 1 november stond de begroting met het bijbehorende collegeprogramma op de agenda. In het collegeprogramma met als titel “Lansingerland doet ‘t” heeft het college het gesloten coalitieakkoord vertaald naar concreet beleid met bijbehorende kosten en planning. Als ChristenUnie hebben wij samen met de gehele raad ingestemd met zowel de begroting als het collegeprogramma.

Tijdens de raadsvergadering van 1 november stond de begroting met het bijbehorende collegeprogramma op de agenda. In het collegeprogramma met als titel “Lansingerland doet ‘t” heeft het college het gesloten coalitieakkoord vertaald naar concreet beleid met bijbehorende kosten en planning. Als ChristenUnie hebben wij samen met de gehele raad ingestemd met zowel de begroting als het collegeprogramma. Dat zowel de begroting als het collegeprogramma unaniem zijn aangenomen, is iets waar we heel blij mee zijn. Dit laat zien dat we als raad echt samen op willen trekken om het beste te doen voor onze inwoners. Daarnaast zijn er nog enkele moties aangenomen rond het voorkomen van speculeren op woningen, het vergroenen van schoolpleinen en het verduurzamen van het zwembad.

Wat betreft de inhoud van de plannen zijn wij heel tevreden met een extra investering in de buitenruimte, zodat deze echt voor iedereen geschikt is om in te verblijven. Daarnaast wordt er de komende jaren extra geld vrijgemaakt voor de ouderenzorg: voor de inzet van ouderenadviseurs, een ontmoetingsruimte in St. Petrus en een onderzoek om het zogenaamde ‘Praatje pot’ mogelijk te maken. Ook is er aandacht voor kwetsbare groepen in Lansingerland. Zo wordt er extra op ingezet om mensen weer aan het werk te krijgen en komt er extra geld voor de integratie van asielgerechtigden. De laatste groep die ik hier wil noemen zijn kwetsbare jongeren. Een groep die vaak tussen wal en schip valt bij het volwassen worden. We hebben hier in het verleden al aandacht voor gevraagd. We zijn blij dat er de komende jaren concreet op wordt ingezet om deze groep extra te ondersteunen met o.a. het zoeken van werk. Uiteraard wordt er nog veel meer gedaan de komende jaren. Voor de mensen die meer willen weten verwijs ik graag naar het collegeprogramma.

Tijdens de behandeling hebben we het college, het ambtelijke apparaat en onze collega-raadsleden veel wijsheid en Gods zegen toegewenst in het werk dat we samen mogen doen voor onze inwoners. Dit in de wetenschap dat we in alles wat we doen afhankelijk zijn van de zegen die God ons geeft.

« Terug