Debat wietteelt in Lansingerland

wietdonderdag 18 januari 2018

Tijdens de commissievergadering van Algemeen Bestuur van 17 januari werd door D66 een bespreekstuk ingediend om in Lansingerland een experiment te starten om legaal wietteelt te laten telen door de glastuinbouw.

De achtergrond hiervan is dat wellicht de regering op kleine schaal de wietteelt zal toestaan. D66 wil hieraan graag meewerken als innovatie in de tuinbouwsector, het bestrijden van de illegale teelt en wellicht op termijn het leveren van wiet aan een eigen coffeeshop in Lansingerland. 

De ChristenUnie vindt dit een uitermate slecht idee omdat het gebruik van wiet slecht is voor de gezondheid, vergelijkbaar met roken en bovendien  verslavend is. Het is ook een illusie om te veronderstellen dat je hierdoor de criminaliteit terug zal dringen. Tevens past dit product totaal niet in het rijtje van telen van tomaten, komkommers, paprika’s en bloemen.

Bij de bespreking bleken de fracties van CDA, VVD, partij Neeleman en de CU tegen dit voorstel te zijn. De fracties van WIJ Lansingerland, PvdA, Groen Links en D66 zijn hiervoor. De fractie van Leefbaar3B is enigszins positief maar nog niet duidelijk is of de hele fractie dit voorstel zal steunen.

Aan het slot van de bespreking werd nog niet duidelijk of D66 nog in deze raadsperiode hierover een motie zal indienen.

De bijdrage van ChristenUnie-fractievoorzitter André Nieuwlaat in dit debat, is hieronder te lezen:

Voorzitter, 

D66 vraagt in dit bespreekpunt naar ons standpunt om mee te doen aan een innovatieve, liberale, progressieve en oplossingsgerichte proef om gereguleerde wietteelt in Lansingerland mogelijk te maken. 

In eerste instantie klinkt dit positief om als grote tuinbouw gemeente deel te nemen aan een stuk innovatie en wellicht in de toekomst met grote economische kansen voor de tuinbouw sector. 

Maar de vraag is dat nu wel zo? En past wietteelt in het rijtje van andere teeltproducten in onze gemeente, zoals tomaten, komkommers, paprika’s en bloemen? De ChristenUnie vindt dat namelijk van niet. De genoemde producten passen in de gezondheidsketen of zijn een lust voor het oog. De teelt van wiet staat hier op gespannen voet mee, immers het roken van wiet is uitermate slecht voor de gezondheid. U weet natuurlijk allen dat de stof THC gewoon erg verslavend is. En dan zwijg ik nog maar van de step by step theorie bij het gebruik van soft drugs. 

We doen er vandaag de dag alles aan om het roken tegen te gaan. Longkanker is nog steeds een dodelijk gevreesde ziekte. Niet alleen de overheid maar ook de retailers nemen hiertoe allerlei maatregelen en vooral richting de jeugd om het roken te minimaliseren of zelfs te verbieden. Als je dus al mee zou willen doen aan een dergelijke proef geef je gewoon een slecht signaal af en met name richting de jeugd van Lansingerland. Trouwens hoe zou dit nationaal en internationaal overkomen als Lansingerland de gemeente in Nederland wordt waar legaal wiet geteeld wordt?! 

Natuurlijk de ChristenUnie ontkent niet dat het gebruik van soft drugs een probleem is en dat ook een oplossing nodig is en dat staat ook in het regeerakkoord maar laten we eerst maar eens afwachten waar het kabinet mee gaat komen (er staat namelijk in het regeerakkoord “zo mogelijk binnen zes maanden”). 

In het bespreekpunt van D66 staat nog de zinsnede “Niet perse om wiet te leveren aan coffeeshop in de eigen gemeente”. De vraag van de ChristenUnie is: Moeten wij dit zo lezen dat op termijn D66 ook in Lansingerland de mogelijkheid wil bieden dat er één of meerdere coffeeshops moet komen? Graag een reactie hierop. 

Overigens het is een illusie te denken dat je door vrijgeven van de wietteelt een bijdrage gaat leveren om de criminaliteit op dit gebied terug te dringen en ook de veiligheid gaat bevorderen. 

De ChristenUnie is alleen voor legalisatie van wiet als dit product voor medicinale doeleinden gebruikt wordt echter dit is al apart geregeld in de keten en kan volgens het VNG dus buiten beschouwing gelaten worden. 

Afsluitend en concluderend voorzitter. Lansingerland staat bekend als grote tuinbouwgemeente in Nederland door de teelt van tomaten, komkommers, paprika’s en bloemen en wat de ChristenUnie betreft hoort in dat rijtje de wietteelt niet thuis.

« Terug

Reacties op 'Debat wietteelt in Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.