Herontwikkeling "Treurnietlocatie" Berkel

treurniet-2011.jpg06-11-2018 13:06

Iedere Berkelaar en vele Lansingerlanders zullen vertrouwd zijn met de fabriek van Treurniet. Vlak bij het centrum van het dorp werd hier tot een aantal jaar geleden veevoeder gemengd. Inmiddels ligt de productie alweer een paar jaar stil en is nagedacht over de herontwikkeling van deze locatie.

Iedere Berkelaar en vele Lansingerlanders zullen vertrouwd zijn met de fabriek van Treurniet. Vlak bij het centrum van het dorp werd hier tot een aantal jaar geleden veevoeder gemengd. Inmiddels ligt de productie alweer een paar jaar stil en is nagedacht over de herontwikkeling van deze locatie. In de vergadering van de commissie Ruimte van 2 oktober is gesproken over deze herontwikkeling, met als doel om een eerste beeld te krijgen van de mening van de commissie over dit onderwerp. Op een later moment kan het college dan de wijziging van het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Voor de gepresenteerde plannen zal namelijk het huidige bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college liet weten dat op dit moment het plan is dat een ontwikkelaar de locatie van Treurniet koopt, om hier vervolgens woningen te bouwen. Daarvoor zal een deel van de gebouwen gesloopt worden, maar zal de historische maalderij bewaard blijven. In de maalderij, met een nieuwe opbouw, worden dan starterswoningen gerealiseerd. Ook op het andere deel van het terrein zullen appartementen gebouwd worden. 

Deze plannen waren niet helemaal nieuw. Eerder is hier al eens over gesproken in de gemeenteraad en heeft de ChristenUnie raadsvragen gesteld over het behoud van de maalderij. In de commissievergadering konden wij dan ook aangeven dat we positief waren over de plannen voor de Treurnietlocatie. De plannen maken een mooie herontwikkeling mogelijk, waarbij de voorgestelde woningen beter passen in het dorp dan de fabriek die hier van oudsher staat. Ook zijn wij blij met het behoud van de historische maalderij, als uniek punt dat een stuk van de geschiedenis van Berkel laat zien.

Een groot deel van de commissie gaf aan positief te zijn over de plannen voor deze locatie. Het college kan dan ook aan de slag met de verdere voorbereidingen voor de wijziging van het bestemmingsplan. Hierbij hebben wij het college nog opgeroepen om zo goed mogelijk in gesprek te gaan met de omwonenden, die nog enkele bezwaren rondom het plan hebben geuit. Tot slot deden wij nog een oproep aan de ontwikkelaar, om met de herontwikkeling de historie van de locatie goed zichtbaar te houden, om zo dit markante stukje geschiedenis van Berkel niet verloren te laten gaan. 

« Terug