Bestemmingsplan Wilderszijde vastgesteld

Wilderszijde.jpgvrijdag 24 december 2021

Tijdens de raadsvergadering van 23 december is het bestemmingsplan voor Wilderszijde vastgesteld. Hiermee kan er eindelijk echt gebouwd gaan worden op Wilderszijde. De ontwikkeling van Wilderszijde was al onderdeel van de VINEX-opgave die de toenmalige gemeente Bergschenhoek had. De planning was toen om de eerste woningen in 2010 op te leveren. De vastgoed- en kredietcrisis hebben ertoe geleid dat er te weinig woningen werden verkocht en daarom is de ontwikkeling in 2011 gestaakt. In 2017 is weer begonnen met de eerste plannen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een bestemmingsplan dat de gemeenteraad unaniem heeft vastgesteld. 

Wilderszijde moet een aantrekkelijke, groene, klimaatbestendige woonwijk worden met 2500-3000 woningen. Naast de woningen is er ook ruimte voor basisscholen, een sporthal, gezondheidscentrum, sociaal-cultureel ontmoetingscentrum, kinderdagverblijven, winkels en horeca. De woningen worden in een mix gebouwd van appartementen en grondgebonden woningen. Ook wordt er een forse hoeveelheid betaalbare woningen gebouwd: 50 procent, waarvan de helft sociale huurwoningen zijn. Hiermee moeten er de komende jaren meer betaalbare woningen op de markt komen om zowel het tekort aan sociale huurwoningen als het tekort aan betaalbare koopwoningen in te lopen. Naar verwachting kan er eind 2022 gestart worden met de bouw van de eerste woningen. 

Tijdens de raadsvergadering is er nog aandacht gevraagd voor het (versneld) realiseren van seniorenwoningen waaronder hofjeswoningen. Middels een motie heeft de raad het college opgeroepen om hiermee samen met particuliere initiatiefnemers en ontwikkelaars aan de slag te gaan. Hiermee moet er snel iets worden gedaan aan het tekort aan seniorenwoningen en kan de doorstroming worden bevorderd zodat eengezinswoningen beschikbaar komen voor bijvoorbeeld gezinnen. Ook is er aandacht gevraagd voor een opvanglocatie voor dak- en thuislozen. Vanaf 2026 worden gemeenten hiervoor waarschijnlijk zelf verantwoordelijk. Deze motie is niet aangenomen en ook wij zagen liever dat we dit belangrijke thema nog eens goed met elkaar bespreken voordat we besluiten over een eventuele opvanglocatie.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart