Ontwikkelperspectief Bleizo-West vastgesteld

Logo gemeente Lansingerlandmaandag 08 november 2021

Op donderdag 28 oktober heeft de gemeenteraad het zogeheten ontwikkelperspectief voor het gebied Bleizo-West vastgesteld. Het ontwikkelperspectief is een document waarin wordt aangegeven welke ontwikkeling we willen gaan doen in het gebied rondom station Lansingerland-Zoetermeer. Dit document is zowel in de raad van Lansingerland als in de raad van Zoetermeer vastgesteld, aangezien beide gemeenten samen aan deze ontwikkeling werken. 

Het ontwikkelperspectief is een eerste stap in de ontwikkeling van Bleizo-West. Eerder is een onderzoek gedaan naar mogelijke ontwikkelingen voor dit gebied, omdat eerder geplande ontwikkelingen (zoals een outletcenter, een schaatsbaan en andere plannen) niet doorgingen. De komst van station Lansingerland-Zoetermeer biedt ook nieuwe mogelijkheden voor dit gebied. In het onderzoek kwam dan ook naar voren dat wellicht gekeken moest worden naar mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied, zeker gezien de grote woningnood in de regio. 

In het ontwikkelperspectief zijn dan ook plannen opgenomen voor 4.000-6.000 woningen, gecombineerd met voorzieningen. Daarnaast zijn verschillende randvoorwaarden vastgelegd die verder uitgewerkt moeten worden. Dit gebeurt bij het opstellen van het volgend document in het traject, de ontwikkelstrategie.

Als ChristenUnie-fractie hebben we in het verleden al vaak gesproken over de ontwikkeling van Bleizo-West. Waar wij in eerste instantie geen voorstander waren van woningbouw in dit gebied, hebben we nu wel voor het ontwikkelperspectief gestemd. In het ontwikkelperspectief wordt goed onderbouwd waarom woningen op deze plek mogelijk zijn en hoe dit op een goede manier wordt ingepast. Tegelijkertijd bleven er ook voor onze fractie wel aandachtspunten over, zoals de verbinding met de rest van de gemeente, een gezonde en prettige leefomgeving en een goede mix van verschillende huizen. Op initiatief van de VVD zijn deze, en meerdere, randvoorwaarden vastgelegd in een motie. 

Nu het ontwikkelperspectief is vastgesteld, gaan de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland verder werken aan nadere plannen in de ontwikkelstrategie. Deze zal op een later moment dus ook weer voorbijkomen in de gemeenteraad. Daarbij zullen wij als ChristenUnie uiteraard kijken naar de uitwerking van de punten die wij hebben meegegeven in de motie. 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart