Interpellatiedebat Driehoek Noordpolder

Logo gemeente Lansingerlandzaterdag 01 mei 2021

Afgelopen raadsvergadering stond er een interpellatiedebat over de participatie rondom de Driehoek Noordpolder op de agenda. Met dit debat wilde D66 antwoord krijgen op vragen die er waren rondom de gevoerde participatie. Dit naar aanleiding van klachten die bewoners uit de Edelsteenbuurt hadden over de participatie. Dit was niet voor het eerst. Al eerder voelden bewoners zich overvallen door de aankondiging dat de Driehoek Noordpolder bebouwd zou worden. Vorig jaar is naar aanleiding hiervan een duidelijk proces afgesproken hoe de bewoners betrokken zouden worden. Het gesprek was vooral gericht op de mogelijk ontsluiting. Dit traject is opgepakt in de werkgroep verkeer en de uitkomsten van deze werkgroep zijn opgeleverd aan de gemeente. De verbazing onder inwoners was groot, toen er een week later een webinar werd georganiseerd over een programma van eisen voor de nieuw te bouwen wijk. De bewoners voelden zich door deze stap overvallen. Het programma van eisen straalde uit dat er gebouwd ging worden terwijl die keuze nog helemaal niet is gemaakt door de gemeenteraad. 

De wethouder ging tijdens het debat in op het gelopen proces en gaf aan dat de verwachtingen gedurende het proces onvoldoende zijn afgestemd maar ook dat zij er nog voldoende vertrouwen in had om alsnog met de bewoners te komen tot een goed participatietraject. Daarnaast schetste zij een heldere aanpak richting besluitvorming van de raad. Want er wordt geen paal in de grond geslagen zonder dat de raad hierover een besluit neemt. Voor de oppositie was de eerste beantwoording onvoldoende om weer vertrouwen te krijgen in de wethouder. Ook de beantwoording in de tweede termijn gaf niet voldoende vertrouwen, waarop zij een motie van afkeuring indiende. Als ChristenUnie hebben wij deze motie niet gesteund. Ondanks dat wij zien dat de participatie niet goed is verlopen in de Edelsteenbuurt hebben wij er wel vertrouwen in dat de wethouder het vertrouwen kan herstellen en alsnog komt met een goed participatietraject. Dit alles begint wat ons betreft met een goed gesprek met de bewoners van de Edelsteenbuurt. Na afronding van het participatietraject kan er dan een besluit worden genomen af er in de Driehoek Noordpolder gebouwd gaat worden. 

Kortom, het laatste woord hierover is zeker nog niet gezet. Wij hopen in ieder geval dat de wethouder snel aan de slag gaat om het vertrouwen te herstellen. En dat de bewoners zich alsnog gehoord gaan voelen in dit traject. We blijven dit op de voet volgen zowel bij college als bij de inwoners.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart