Uitgangspunten Woonvisie

Westpolder langs watervrijdag 02 april 2021

Lang verwacht en toch gekomen: al aan het begin van de raadsperiode werd een nieuwe woonvisie aangekondigd. Dit gebeurde meestal in reactie op kritische vragen van raadsleden, waarin we vaak in reactie de frase ‘Dat laten we terugkomen in de woonvisie’ mochten horen.
De opmaat naar deze woonvisie hebben we besproken in de commissie Ruimte van maart. Het betrof de uitgangspunten, waar we later op voort kunnen bouwen als de woonvisie wordt opgesteld. Het waren uitgangspunten waar je het nauwelijks mee oneens kon zijn en dat bleek ook wel: het werd door de commissievergadering gesteund. De uitgangspunten waren wel zodanig algemeen geformuleerd dat iedereen er zijn eigen interpretatie aan kon geven en dat was dan ook onze kritiek. Door in de uitgangspunten voor te sorteren op helderder beslissingen wordt de uiteindelijke woonvisie geen verrassing voor de partijen in een later stadium. De wethouder ziet dit ook en heeft toegezegd om in het proces van het komen tot een definitieve woonvisie de raad regelmatig te informeren, zodat de raad niet voor grote verrassingen komt te staan.
Wat ons betreft wordt er in deze definitieve woonvisie sterk ingezet op sociaal en betaalbaar bouwen en op woningbouw voor senioren. Met dit laatste instrument willen we de doorstroming bevorderen: we zien dat ouderen nu vaak in eengezinswoningen blijven wonen, omdat een geschikt appartement er niet is. Door in te zetten op bouwen voor senioren slaan we dus twee vliegen in één klap.
Woningbouw is een thema dat knelt: we zien dat meer bouwen voor doelgroepen meer geld van de gemeenschap kost, omdat duurdere woningen voor een projectontwikkelaar nu eenmaal beter te vermarkten zijn. In een tijd waarin de gemeente moeilijke financiële keuzes moet maken wordt het dus ook echt spannend om te zien wat we kunnen waarmaken van onze inzet. 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart