Begroting 2022 vastgesteld

money-1739601_1920.jpgdinsdag 09 november 2021

Tijdens de raadvergadering van 4 november is de begroting voor 2022 vastgesteld. Voor de zomer hebben we als raad een besluit genomen over de kaders waaraan deze begroting moest voldoen. Een van de kaders was een sluitende begroting voor 2022. Dit leek voor de zomer niet haalbaar zonder het doorvoeren van zowel bezuinigingen als lastenverzwaringen. In de zomer zijn er echter vanuit het Rijk aanvullende structurele middelen ontvangen. Hiermee leken bezuinigingen en lastenverzwaringen van de baan. De verrassing was dan ook groot dat het college bij de begroting toch kwam met een pakket aan lastenverzwaringen en bezuinigingen. Dit omdat is gebleken dat er extra geïnvesteerd moest worden in o.a. ICT-systemen, sociaal domein en om onze gemeente wat betreft kennis en kunde toekomstbestendig te maken. Allemaal voorstellen die wij niet kenden en die onvoldoende zijn onderbouwd in de begroting. 

Raadsbreed is dan ook voorgesteld om deze nieuwe voorstellen uit de begroting te halen en geen bezuinigingen en lastenverzwaringen door te voeren. Daarnaast is het college opgeroepen om deze nieuwe voorstellen beter te onderbouwen en te dekken vanuit extra middelen die nogmaals vanuit het Rijk zijn ontvangen. Al met al kijken we als fractie tevreden terug op het proces en op de inhoud van de begroting. Het komende jaar, wat ook een verkiezingsjaar is, wordt er doorgepakt rondom mobiliteit, duurzaamheid, woningbouw en burgerparticipatie. Allemaal zeer belangrijke thema’s waarin we als gemeente grote stappen moeten zetten het komende jaar. 

Maar het komende jaar zal er weer met elkaar gewerkt moeten worden aan een sluitende begroting voor 2023. Dit wordt een hele uitdaging, zeker gezien het feit dat de Rijksoverheid een andere verdeling van de middelen die gemeenten krijgen van het Rijk voorstelt. Deze nieuwe verdeling kan voor ons als gemeente negatief uitpakken, wat per jaar zomaar een miljoen aan minder inkomsten kan opleveren. Gelukkig staan we er als gemeente financieel goed voor, maar al met al wordt de begroting voor 2023 een spannende. Voor nu gaan we in ieder geval hard aan de slag om van Lansingerland een waardevolle gemeente voor iedereen te maken.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart