Quickscan en maatregelen om toegankelijkheid te verbeteren

Logo gemeente Lansingerlandmaandag 06 december 2021

De term ‘toegankelijkheid’ is een breed begrip. In de raadsvergadering van 25 november is mede door onze fractie een motie ingediend (op initiatief van Leefbaar 3B) om beter in kaart te brengen hoe het met toegankelijkheid van bijvoorbeeld de openbare ruimte gesteld is. Maar ook hoe het staat met bijvoorbeeld toegankelijk onderwijs, werk, wonen en passende zorg.

Een quickscan is een meetinstrument om inzicht in knelpunten te verkrijgen. Vervolgens kan beleid ontwikkeld worden om dit te verbeteren.

Waarom vindt de ChristenUnie dit belangrijk? We willen dat mensen met een handicap, ouderen en ook mensen met dementie of die laaggeletterd zijn net als ieder ander deel kan nemen in onze samenleving. Barrières die dat bemoeilijken, willen we daarom signaleren en zo mogelijk wegnemen.

Weet u van problemen op dit gebied, dan horen we dat dus graag zodat we deze door kunnen geven aan de betreffende beleidsmedewerkers van onze gemeente.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart