Omgevingsvisie 1.0

Westpolder langs waterwoensdag 06 oktober 2021

In september bespraken we in de commissie Ruimte de omgevingsvisie, een essentieel onderdeel binnen de nieuwe Omgevingswet. De bedoeling van deze visie is dat het een levend document wordt dat we gebruiken als toetssteen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een afgeleide van de omgevingsvisie worden de meer gedetailleerde omgevingsplannen die het huidige bestemmingsplan gaan vervangen. 

De omgevingsvisie voor Lansingerland is in hoofdlijnen een visie geworden naar ons hart. Voor een deel kan dat worden verklaard uit het feit dat onze eigen Ankie van Tatenhove de projectwethouder voor de Omgevingswet is en dus verantwoordelijk is voor deze visie, maar voor een ander deel zien we ook dat er binnen alle geledingen meer aandacht is voor groen, duurzaamheid en een leefbare openbare ruimte. Die tendens zien we dan ook terug in de omgevingsvisie en daar zijn we erg blij mee. Op enkele punten wilden we graag een aanscherping van de visie zien, zoals op de visie rondom het verkeer op onze N-wegen, recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren en de visie op de historische linten van onze kernen. 
We hebben besloten deze punten als aandachtspunten mee te geven voor een volgende versie van de omgevingsvisie. De 1.0-versie van de visie wordt nu ter inzage gelegd aan onze inwoners. Dit commentaar wordt dan samen met het commentaar van de raad verwerkt tot de definitieve 2.0-versie.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart