Toetsingskader Eneco-middelen vastgesteld

Logo gemeente Lansingerlanddinsdag 05 oktober 2021

Op donderdag 30 september heeft de gemeenteraad het toetsingskader voor de Eneco-middelen vastgesteld. Wellicht klinkt dit als een erg technisch onderwerp (en dat is het voor een deel ook), maar het gaat om wel om een onderwerp waarmee investeringen in de toekomst van Lansingerland mogelijk worden gemaakt. Een belangrijk besluit dus! 

Begin 2020 heeft de gemeente haar aandelen van Eneco verkocht. In totaal heeft dit geleid tot een winst van €137,6 miljoen voor de gemeente. Eerder is een deel van deze winst al gebruikt om schulden af te lossen en om aandelen te kopen van Stedin, maar er blijft nog altijd een fors bedrag over dat geïnvesteerd kan worden. 

Het is van belang om hierbij een toelichting te geven op hoe de financiën van de gemeente werken. Enerzijds hebben we dus middelen vanuit de verkoop van de Eneco-aandelen beschikbaar om investeringen te doen, maar tegelijkertijd staan we ook voor een opgave om te bezuinigen. De reden hiervoor ligt in de manier waarop gemeentefinanciën (verplicht) georganiseerd moeten worden. Het is voor gemeenten niet toegestaan om structurele uitgaven (die vaker dan in één jaar terugkomen) te betalen met incidentele middelen (dus “spaargeld” en reserves). Op dit moment moeten we als gemeente dan ook kritisch kijken naar onze uitgaven, omdat dit structurele uitgaven zijn die niet met de incidentele middelen die zijn ontstaan uit de verkoop van de Eneco-aandelen betaald mogen worden. Dit zijn wettelijke regels, waar de provincie toezicht op houdt en waar wij ons dus ook gewoon aan moeten houden. 

De middelen die beschikbaar zijn gekomen uit de verkoop van de aandelen, mogen dus wel ingezet worden voor investeringen in Lansingerland. Om een goede afweging te kunnen maken welke investeringen we wel en niet willen doen uit deze middelen, is een toetsingskader vastgesteld. In dit toetsingskader zijn criteria opgenomen waar een voorstel aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze middelen. Zo zijn er criteria op het gebied van financiële degelijkheid, maar ook op het gebied van maatschappelijk nut, of het past binnen de toekomstvisie van de gemeente en de mate van kansrijkheid. Zo kunnen voorstellen in de toekomst dus worden afgewogen. Als ChristenUnie hebben we voor dit voorstel gestemd, omdat wij ons goed konden vinden in de criteria die in het toetsingskader zijn opgenomen. x

In de toekomst zullen dus voorstellen voor investeringen uit de Eneco-middelen langs dit toetsingskader worden gelegd. Voorstellen voor investeringen kunnen door het college, de raad en, dankzij een amendement, ook door inwoners worden gedaan. Via een zorgvuldig traject maken we met behulp van het toetsingskader dan de afweging welke investeringen we wel en niet zullen doen, om zo goed te investeren in de toekomst van onze gemeente. 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juni

mei

april

maart