Vertrek gemeentesecretaris

Gemeentehuis Halvrijdag 22 december 2017

Afgelopen raadsvergadering stond er een motie van afkeuring aan het adres van wethouder Fortuyn op de agenda. De motie was ingediend door Partij Neeleman en betrof het uitspreken van afkeuring over het niet voeren van juist personeelsbeleid m.b.t. de ex- gemeentesecretaris, de kosten van ruim een half miljoen euro en het negatieve aanzien hierdoor naar de buitenwacht.

Vooral vanuit de oppositie werd de wethouder het vuur aan de schenen gelegd over dit onderwerp. Dit ging vooral over het gevoerde proces rond het vertrek van de gemeentesecretaris en de communicatie hierover. En dan niet alleen de communicatie naar de inwoners maar ook naar de raad zelf.

Wat de ChristenUnie betreft moet een vertrek van een gemeentesecretaris op zich zelf geen punt zijn waar je je als raad druk om zou moeten maken. Alles wordt tenslotte in goede orde afgehandeld en besproken en de communicatie naar de inwoners en raad toe wordt proactief opgepakt zodat het voor iedereen duidelijk is hoe en waarom. Niet iedereen is het dan misschien eens met het besluit maar het is voor iedereen wel duidelijk waarom besluiten zijn genomen.

Helaas gold dit ideaal beeld niet voor Lansingerland. Vanaf oktober is de communicatie over dit onderwerp minimaal maar ook nog eens tegenstrijdig voor de buitenwacht. Een interview met de gemeentesecretaris waarin wordt vermeld dat hij zelf had besloten weg te gaan terwijl andere berichten weer spreken over een ontslag. Het als raadslid uitleggen was ook niet altijd goed te doen wat ook ons ontbrak het aan informatie ondanks vragen hierover. Eindelijk was er dan op 6 december een brief met daarin informatie en enkele stukken waar geheimhouding op ligt. De brief zorgt mogelijk voor nog meer onrust omdat alle kosten nu bekend zijn en het voor veel mensen echt onduidelijk hoe het kan dat iemand die zelf weg wilde toch recht heeft op zulke bedragen. Tijdens het debat hebben we de wethouder gevraagd om deze gang van zaken toe te lichten Dit heeft de wethouder ook gedaan en hij heeft aangegeven dat het communicatieproces inderdaad niet goed is verlopen en dat dat achteraf gezien beter had gekund en gemoeten. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het inhoudelijke proces waarin de afspraken zijn gemaakt met de ex-gemeentesecretaris achteraf anders gedaan had moeten worden.
De beantwoording van wethouder was wat betreft de VVD, Partij Neeleman en WIJ Lansingerland onvoldoende en daarom steunden zij de motie van afkeuring. De overige partijen waren tegen waardoor de motie niet is aangenomen.

Al met al heeft dit dossier de gemeente geen goed gedaan en is de hele gang van zaken schadelijk geweest voor alle betrokken partijen. Als ChristenUnie gaan wij er vanuit dat het college van burgemeester en wethouders lering hebben getrokken van dit alles en dat dergelijke zaken in de toekomst niet meer voorkomen. We moeten als gemeente open en helder zijn over wat er speelt en wat je besluit. Werp geen rookgordijn op en vertel het gewoon. Dus niet alleen de leuke berichten maar ook zaken die ons geld gaan kosten. Niet alleen wij als raad hebben die verantwoording maar ook het college zelf. Zeker bij onderwerpen waarvan je weet dat ze voor onrust zorgen.

« Terug

Reacties op 'Vertrek gemeentesecretaris'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari