Verkoop aandelen Eneco

Gemeentehuis Haldonderdag 23 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 26 oktober heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen om de aandelen van Eneco te verkopen. Ook de ChristenUnie heeft voor verkoop van de Eneco-aandelen gestemd.

In de afgelopen periode is zowel binnen als buiten Lansingerland erg veel gesproken over het al dan niet verkopen van de aandelen van Eneco. Eneco is ooit ontstaan uit een fusie van gemeentelijke energiebedrijven, waardoor op dit moment alleen gemeenten aandeelhouder zijn van Eneco. Door een wetswijziging mogen de aandelen van Eneco nu verkocht worden door de gemeenten. Hiervoor moest in de maand oktober door iedere gemeente een principebesluit worden genomen om al dan niet te verkopen.

De gemeenteraad van Lansingerland heeft dus, in lijn met het voorstel van het college, in principe besloten om de aandelen van Eneco te verkopen. Ook de ChristenUnie heeft hier voor gestemd. Dit nadat hier uitgebreid over gesproken is in de fractievergaderingen en na een debat in de commissie Algemeen Bestuur, waarin raadslid Jurjen Dieleman uiteen heeft gezet waarom de ChristenUnie voor verkoop is.

Kort samengevat zijn er een aantal redenen om voor verkoop te stemmen. De eerste reden is dat het volgens de ChristenUnie geen kerntaak van de gemeente is om een energiebedrijf te bezitten. Dit is een taak voor de markt. Ook heeft de gemeente erg weinig zeggenschap in de koers van Eneco, zo is de ervaring van de afgelopen jaren waarin we wel aandelen hadden. Daarnaast gelooft de ChristenUnie dat de duurzame koers van Eneco behouden blijft, ook zonder gemeentelijke aandeelhouders. Nu de energiemarkt steeds meer vergroent, is het niet realistisch om te denken dat Eneco weer “grijs” wordt.

Om deze redenen heeft de ChristenUnie voor verkoop van de Eneco-aandelen gestemd. Ook een aantal andere gemeenten hebben besloten hun aandelen te willen verkopen. Het proces richting de verkoop wordt dan ook opgestart in de komende tijd. In de loop van 2018 moet hierover dan meer duidelijk worden, bijvoorbeeld ook over de financiële gevolgen van deze verkoop.

« Terug

Reacties op 'Verkoop aandelen Eneco'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari