APV: aanlijnzones honden in buitengebied

Groenzoommaandag 24 april 2017

Tijdens de raadsvergadering van 20 april diende raadslid Jurjen Dieleman namens de ChristenUnie een amendement in met betrekking tot aanlijnzones voor honden in het buitengebied van onze gemeente.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden verschillende zaken geregeld over wat wel en niet mag in de gemeente. Zo ook over het los en aangelijnd lopen van honden. In het conceptvoorstel werd een aanlijnverplichting voor honden binnen de bebouwde kom voorgesteld. Honden zouden buiten de bebouwde kom dan los mogen lopen, met uitzondering van het broedseizoen.
Tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie Algemeen Bestuur werd door Natuur- en vogelwacht Rotta gevraagd voor de gevolgen van dit voorstel. Voor de ecologie kan het namelijk van groot belang zijn om honden in het geheel niet los te laten lopen in een bepaald gebied, ook buiten het broedseizoen. Dit was reden voor de ChristenUnie om nog eens goed naar dit voorstel te kijken.
Wat de ChristenUnie-fractie betreft zou het inderdaad goed zijn om in bepaalde delen van onze gemeente, zoals in stukken van  de Groenzoom, te bepalen dat honden niet los mogen lopen, ten behoeve van de ecologie en de veiligheid in dat gebied. Tegelijkertijd is het ook van belang dat hondenbezitters hun hond los kunnen laten lopen in delen van onze gemeente. Om die reden diende de ChristenUnie een amendement in waarmee het college de mogelijkheid werd gegeven om gebieden aan te wijzen waar honden niet los mogen lopen. Op die manier blijft het buitengebied in beginsel losloopgebied voor honden, zodat hondenbezitters hun honden hier lekker kunnen laten rennen. Als het voor de ecologie of veiligheid wenselijk is kan het college aanlijnzones aanwijzen in het buitengebied. Hier zal het college dan een onderbouwd besluit voor nemen.
De burgemeester prees als portefeuillehouder het amendement. Volgens hem was dit een teken van een goede samenwerking om te komen tot een voorstel met draagvlak. Ook de rest van de gemeenteraad liet zien positief te zijn over dit amendement; het werd unaniem aangenomen.

« Terug

Reacties op 'APV: aanlijnzones honden in buitengebied'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari