Evaluatie vergaderstructuur gemeenteraad

Gemeentehuis Haldinsdag 28 februari 2017

Nadat het rapport eerder al was besproken in de commissie Algemeen Bestuur, heeft de gemeenteraad op 23 februari besloten om in te stemmen met het evaluatierapport van de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert sinds het begin van 2016 me dit vergadermodel.

Het model is in de periode daarvoor uitgewerkt door een werkgroep, bestaande uit verschillende raadsleden. Namens de ChristenUnie was Jurjen Dieleman hierin vertegenwoordiger. In het nieuwe vergadermodel, dat de naam BOB-model draagt, krijgen inwoners van de gemeente meer ruimte om input te leveren en wordt het voeren van debat in de vergaderingen van de gemeenteraad gestimuleerd. Dit alles volgens de cyclus Beeldvorming, waarin inwoners input kunnen leveren, Oordeelsvorming, het debat in de raadscommissies, en Besluitvorming, in de raadsvergadering.
In 2016 is ervaring opgedaan met het nieuwe vergadermodel. De gemeenteraad gebruikt het voor de behandeling van ieder voorstel, waarbij bij sommige onderwerpen een uitgebreide Beeldvormende fase wordt ingericht. In het voorgaande jaar was dit het geval bij het mobiliteitsplan Berkel-Noord, de opvang van asielgerechtigden en cultuur. Bij deze onderwerpen zijn hoorzittingen gehouden, waarbij inwoners hun input konden leveren.
De gemeenteraad heeft met de evaluatie van dit vergadermodel aangegeven dat ze tevreden zijn over het nieuwe model. In 2017 zal verder ervaring worden opgedaan met het werken met het model, bijvoorbeeld bij de behandeling van het fietsveiligheidsplan. Daarna zal het model naar verwachting definitief worden ingevoerd door de gemeenteraad.

« Terug

Reacties op 'Evaluatie vergaderstructuur gemeenteraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari