Nieuwe behandelingswijze burgerinitiatieven

Molendinsdag 28 februari 2017

Op 9 maart zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden waarin burgerinitiatieven op een nieuwe manier worden behandeld. Dit in de nieuwe procedure die is bedacht nadat hier door de gemeenteraad in een motie om is gevraagd.

In het verleden konden burgerinitiatieven op ieder moment in het jaar worden ingediend bij de gemeenteraad. Sinds 2013 is hier 19 keer gebruik van gemaakt. De burgerinitiatieven waren echter lang niet altijd even zichtbaar, omdat ze werden meegenomen in de reguliere vergaderingen van de gemeenteraad. Daarnaast kon het voorkomen dat het budget aan het begin van het jaar al opging aan één burgerinitiatief, waardoor een ander initiatief niet meer mogelijk was.
In de nieuwe procedure, die is voorbereid door een aantal leden van de gemeenteraad, waaronder ChristenUnie-raadslid Jurjen Dieleman, is hier verandering in aangebracht. Voortaan worden burgerinitiatieven op vaste momenten in het jaar behandeld. In de afgelopen maanden zijn hiervoor een aantal burgerinitiatieven ingediend bij de gemeenteraad. Deze zullen op 9 maart voor de gemeenteraad worden gepitcht door de initiatiefnemers. In de periode daarna zal het college de plannen toetsen op uitvoerbaarheid, juridische aspecten en kosten.
In september zullen de initiatieven dan weer volop in de aandacht komen, als de publiekscampagne start. Hierin krijgen de initiatienemers de mogelijkheid om hun idee te presenteren op de website van de gemeente en proberen steun te verkrijgen. Deze periode kan ook gebruikt worden om financiële ondersteuners te zoeken. Na afloop van de publiekscampagne zal de gemeenteraad dan een besluit nemen welke initiatieven uitgevoerd zullen worden en hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld door de gemeente.
Met deze nieuwe procedure komen burgerinitiatieven prominent in de aandacht te staan. In de komende tijd zult u hopelijk dan ook veel horen van een aantal mooie initiatieven.

In de Heraut van 15 februari kon u reeds lezen over de nieuwe behandelingswijze van burgerinitiatieven. U kunt dit interview hier teruglezen. 

« Terug

Reacties op 'Nieuwe behandelingswijze burgerinitiatieven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari