Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022

Kinderen op de fiets in bos.jpgdinsdag 28 februari 2017

Na een lange zorgvuldige voorbereiding is tijdens de raadsvergadering van 23 oktober het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 vastgesteld. Het beleidsplan voor de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie.

 Sinds 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor deze zorg, die eerst de verantwoordelijkheid was van de Rijksoverheid. De afgelopen jaren lag de focus vooral op het goed regelen van de overgang van het beleid van het Rijk naar de gemeenten. Een start ook van veel onzekerheden: hebben we iedereen in beeld, kunnen we goed inspelen op de hulpvragen, zijn de budgetten toereikend, zijn de administratieve processen op orde en hoe geef je eigenlijk een complexe verandering vorm? Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we constateren dat dit proces redelijk tot goed is verlopen. De gemeente kon de hulpvragen aan, de kosten lijken mee te vallen en de administratieve chaos is uitgebleven. Dit wil echter niet zeggen dat we er zijn. Om echt de kracht van de lokale samenleving aan te spreken en sociale problemen in een vroeger stadium aan te pakken is meer inspanning nodig. Daarnaast bleek ook dat de politieke en bestuurlijke sturing in het sociale domein versterkt moet worden. En de wethouders moeten werken met “geërfde” inkoopsystemen waarmee ze ambities rond bijvoorbeeld innovatie en resultaatsturing bij aanbieders niet altijd goed kunnen vormgeven.

Kortom het werd tijd voor nieuw beleid. Beleid dat inzet op de kracht van de samenleving en erop gericht is om sociale problemen vroegtijdig te signaleren en op te pakken. Beleid dat meer mogelijkheden bied om te sturen op datgene wat we als gemeente belangrijk vinden. In het beleid is dit alles terug te vinden in de Lansingerlandse Standaard, waarin alles wat wettelijk verplicht is, is opgenomen en in 10 beleidsaccenten. Deze beleidsaccenten geven ons als gemeente de mogelijkheid om in te zetten op die zaken die spelen in Lansingerland. Hier is meer informatie over het beleidsplan te vinden.

Als ChristenUnie zijn wij zeer tevreden met dit beleidsplan. Een plan dat door een gedegen voortraject onder andere door middel van overleggen en sessies met allerlei spelers uit het veld van het sociaal domein maar ook door sessies met de politiek tot stand is gekomen. Een goed plan waar we komende de jaren mee aan het werk kunnen. Want dat zal zeker moeten. Het sociale domein blijft in beweging en het beleidsplan dus ook. Door middel van monitoring en sturing zullen we de komende jaren blijven werken om die zorg en aandacht te geven aan onze inwoners die zij verdienen.

Tijdens de bespreking in de commissie bleek er tussen de politieke partijen onderling maar ook tussen het voorstel van het college voor de beleidsaccenten verschillen te zitten. Ondanks de verschillen zijn we er als politieke partijen gezamenlijk uitgekomen met een unaniem ondersteund amendement waarin er een ander voorstel voor de beleidsaccenten wordt gedaan. Een voorstel dat afwijkt ten opzichte van het voorstel van het college. Tijdens de raadsvergadering was er naar aanleiding van dit amendement en beleidsplan de volgende bijdrage van ChristenUnie-raadlid Kees-Willem Markus:
"Vanavond staat eigenlijk het beleidsplan niet echt meer ter discussie en gaat het nog om de beleidsaccenten. Accenten die voortgekomen zijn uit de eerder genoemde sessies maar ook uit trendanalyses. Accenten die dus passen bij de Lansingerlandse situatie. Aan de politiek de schone taak om te bezien of het collegevoorstel voor deze accenten het goede voorstel was. In de commissie bleek dit niet zo te zijn maar bleken ook de verschillen onderling toch te groot om zo maar tot overeenstemming te komen door her en der wat amendementen in te dienen. Op basis van de voorkeuren van de verschillende partijen is nogmaals gekeken of er een grote gemene deler was te vinden en dat is gelukt met dit amendement. Iedereen heeft wat water bij de wijn moeten doen maar wij zijn tevreden dat we er met elkaar unaniem uitgekomen zijn. Wat ons betreft is dit ook een stevig signaal naar onze inwoners. Dat we als politiek ondanks de verschillende die we onderling hebben echt met elkaar op zoek zijn om het beste te doen voor onze inwoners. Voorzitter wij zijn blij met dit amendement voor deze accenten. Hiermee komt er o.a. meer aandacht dan wettelijk verplicht voor gezinnen, vechtscheidingen, kinderen in armoede, maar ook voor de mantelzorgers en vrijwilligers die veel werk verzetten. Bij de uitwerking van de accenten zullen we bezien of de uitwerking overeenkomt met onze gedachten en ideeen en of de inzet echt voldoende is om die doelen te bereiken die we voor ogen hebben. Nu snel met elkaar aan de slag met dit beleidsplan. Vanaf deze plaats wensen we het college en het ambtelijk apparaat veel succes en sterkte bij de uitvoering. Wij zullen onze taak als controlerend orgaan komende jaren vervullen en zo samen streven naar een samenleving waar iedereen, jong en oud, arm en rijk, werkend en werkzoekende zich thuis mag voelen. Op dus naar een inclusieve samenleving in Lansingerland."

« Terug

Reacties op 'Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari