Meer waardering, welzijn en woningen voor ouderen: Waardig Ouder Worden 2.0

Waardig ouder worden 2.0.JPGmaandag 21 december 2020

Op zaterdag 12 december hebben we als CU ook plaatselijk het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ ondertekend. Dit samen met Arnold Oosterlaan (namens Commissie Ouderenbelangen Lansingerland) en Mirjam Bikker (fractievoorzitter ChristenUnie Eerste Kamer). Met het manifest slaat de ChristenUnie de handen ineen met een brede alliantie van maatschappelijke organisaties. We willen met elkaar dat het volgende kabinet zich extra inzet voor de positie van ouderen in onze samenleving. In het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’, dat die zaterdag is gepresenteerd, staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

Een belangrijk punt in het manifest is dat er 1 miljard euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen. 

Naast 1 miljard euro voor de bouw van nieuwe ouderenwoningen, willen de ondertekenende organisaties een “maatschappelijke dialoog met alle generaties” nu “de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat leeftijdsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan”. En er moet een landelijk dekkend aanbod komen van geestelijke verzorging zodat ouderen altijd ergens terecht kunnen met hun zingevingsvragen. De overheid moet bovendien een campagne starten om mensen goed voor te bereiden op hun oude dag.

Manifest waardig ouder worden 2.0 ondertekend.JPG

« Terug