Villa de Lans

Logo gemeente Lansingerland19-12-2020 10:00

Er is een plan ontwikkeld voor een dorpsvilla met 10 appartementen op het perceel van Rodenrijseweg 63. Dit plan zorgde voor onrust voor omwonenden. Bij dit plan moest goed afgewogen worden of het wel paste op de huidige bestemming. Als fractie hebben we hier ook lang en goed over gesproken. Past het plan? Geeft het geen vrijbrief om in de toekomst langs onze waardevolle linten meer dergelijke grote gebouwen te bouwen? 

Als fractie hebben we de afweging gemaakt dat het plan past op de huidige bestemming aan de Rodenrijseweg. De bebouwing eromheen is immers ook groot en daarnaast zijn er op dit stuk van het lint geen doorzichten naar achtergelegen polders. Ook heeft het college onzes inziens goed beargumenteerd dat dit plan geen vrijbrief is om meer van dergelijke grote gebouwen te plaatsen aan het lint. De plek is uniek, zowel stedenbouwkundig als qua locatie. Kortom, volgens ons past Villa de Lans mooi in de omgeving. 

Het plan heeft niet alleen politiek, maar ook in de omgeving voor veel onrust gezorgd. Er is sprake geweest van burgerparticipatie tot op zekere hoogte, maar het kon volgens ons zeker beter. Dit was voor ons echter niet genoeg om tegen het plan te stemmen. De meerderheid van de raad zat anders in de discussie en er is daarom een amendement aangenomen dat het voorliggende plan vernietigt en oproept om te komen tot een plan waarin ruimte is voor twee vrijstaande woningen. Een teleurstelling voor de initiatiefnemer, maar een opluchting voor omwonenden. Hoe het vervolgproces eruit zal zien, is nog afwachten. We hebben als raad wel lessen getrokken uit de discussies over dit onderwerp. De komende maanden zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden over hoe we aan ruimtelijke ontwikkelingen beter en eerder sturing kunnen geven.

« Terug