Verkoop aandelen Eneco

money-1739601_1920.jpgvrijdag 07 februari 2020

Op 30 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco. Ook de ChristenUnie stemde tijdens deze vergadering voor de verkoop van onze aandelen.

Verschillende Nederlandse gemeenten zijn ooit in het bezit gekomen van Eneco-aandelen, vanuit de fusie van verschillende kleine gemeentelijke energiebedrijven. In 2017 is Eneco gesplitst van Stedin, vanaf dat moment mochten gemeenten hun aandelen in Eneco verkopen. De ChristenUnie in Lansingerland heeft deze verkoop altijd gesteund. Wat onze fractie betreft is het hebben van aandelen in een energiebedrijf geen gemeentelijke taak. Daarnaast oefenden gemeenten in de praktijk weinig sturing uit op Eneco. 

In de afgelopen periode zijn de aandelen van Eneco in de verkoop gegaan. Inmiddels is bekend dat de aandelen worden verkocht aan het Japanse Mitsubishi. Voor onze gemeente levert deze verkoop 137,5 miljoen euro op. Hier staat echter tegenover dat we vanuit de aandelen van Eneco ieder jaar 1,6 miljoen euro dividend kregen. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting van de gemeente. Dat inkomstenverlies moet dus worden opgevangen.

In de commissievergadering waarin deze verkoop werd behandeld, heeft de ChristenUnie aangegeven nog altijd achter de verkoop te staan. Het college stelt daarbij voor om van de opbrengst een deel van de gemeentelijke schulden af te lossen. Hierdoor hoeven we minder rente te betalen, waardoor het verlies aan dividend kan worden opgevangen. Als we dit doen, blijft er voor Lansingerland ongeveer 70 miljoen euro over van de verkoopopbrengst van Eneco. De ChristenUnie heeft aangegeven dit plan van het college te kunnen steunen.

Over de besteding van deze 70 miljoen euro zal in de komende tijd nog verder gesproken worden in de gemeenteraad. Raad en college gaan hier gezamenlijk me aan de slag. Daarover volgt dus op een later moment nog meer informatie. 

« Terug