Waardevol-acties in coronatijd

Stempel rozemaandag 30 november 2020

Het centrale woord in onze verkiezingscampagne was: waardevol. Hoe kun je als overheid, als burger waardevol zijn voor God en voor je omgeving.

Na de laatste verkiezingen in maart 2018 hebben we iedere fractievergadering opnieuw het thema “waardevol” op onze agenda gezet. We kijken om ons heen, we lezen de lokale kranten en kiezen een persoon of organisatie die van ons het waardevol- compliment krijgt. We sturen een kaart met de tekst: "U(jij) bent waardevol" of we bezoeken de organisatie maken en een foto met ons waardevol bord. Dat laatste was helaas sinds maart niet meer mogelijk.

Om deze waardevol-actie toch door te zetten, hebben we andere manieren gezocht. Dit jaar hebben we medio april, midden in de eerste corona-golf, alle scholen in Lansingerland een kaart gestuurd. Een blijk van waardering voor hun snelle omschakeling naar digitaal lesgeven en begeleiden. Ook de kerken kregen een kaart van ons. Er wordt door kerken veel gedaan voor de samenleving, ook in dit intensieve jaar. Zowel binnen als buiten de kerk. Naar cultuur- en sportverenigingen stuurden we een kaart met extra sterren en een persoonlijke tekst, waarin we de verenigingen bedankten voor hun inzet tijdens Expeditie Lansingerland in de zomer van dit jaar. Het is immers waardevol wat de verenigingen voor de jongeren in onze samenleving doen. Ook in dit nieuwe seizoen, nu er nog maar beperkt activiteiten mogelijk zijn. Daarbij laten de verenigingen veel creativiteit en inzet zien. Dat waarderen we en willen we ze daarom graag laten weten. 

« Terug