Samenleving en corona

Logo gemeente Lansingerlandzaterdag 30 mei 2020

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van mei stelde onze fractie een aantal vragen die betrekking hebben op de coronacrisis. In de media lezen we over toename van verwarde personen en ook over toename van huiselijk geweld, overigens zonder dat daarbij aangegeven wordt of er een verband is met coronamaatregelen. Een nieuwsbrief van Veilig Thuis meldt echter dat er géén toename is van meldingen van huiselijk geweld, waarbij de analyse ook door hen niet gegeven kan worden. Ook wat “verwarde personen” betreft, kon wethouden Van Tatenhove ons geruststellen: De problematiek speelt gelukkig nauwelijks in onze gemeente en er is ook geen toename gezien. 

Ook vroegen we aandacht voor de manier waarop het college er bij de bevolking op aandringt om de coronamaatregelen zoals de anderhalvemeter in acht te nemen. Hierbij wordt vooral geschermd met termen als “wees toch verstandig” en “denk toch aan de ouderen en kwetsbaren” en wordt geschermd met cijfers en tabellen. Vervolgens zijn Boa’s en andere handhavers er maar druk mee. Over de maatregelen is weinig discussie. Maar vanuit onze ChristenUnie-fractie gaven we de suggestie mee om als collegeleden meer zélf in beeld te zijn, bijvoorbeeld door de sportverenigingen moed in te spreken. Of bij de ingang van het schoolterrein te wijzen op het belang van gespreid naar binnen gaan. Of samen met zorgverleners in beeld te zijn, bijvoorbeeld met een thuiszorgmedewerker of een verzorgende in een verpleeghuis. Wethouder Ankie van Tatenhove vond dat iets om mee te nemen naar het college, want zelf voelt ze daar wel voor. Het wringt echter met zelf het goede voorbeeld geven van afstand houden en thuisblijven, zo verklaarde ze de terughoudendheid hiermee tot nu toe.

« Terug