Viering 75 jaar vrijheid

Nederlandse vlagmaandag 17 februari 2020

Naar aanleiding van een motie van de VVD - die overigens raadsbreed werd gesteund, kwam een raadsvoorstel aan bod over festiviteiten die begin mei zullen plaatsvinden.

De ChristenUnie heeft steun gegeven aan dit plan en nu aan deze verdere uitwerking, die ongeveer 75.000 euro aan kosten met zich meebrengen en voor welke plannen de drie Oranjeverenigingen gezamenlijk het voortouw zullen nemen.

Maar de ChristenUnie heeft daarbij een kanttekening gemaakt. We hebben aangegeven dat zo’n viering niet zomaar ‘een feestje’ is of iets om alleen maar bij terug te blikken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend zoals helaas op veel plaatsen in de wereld pijnlijk zichtbaar is. Vrijheid is een kwetsbaar goed, iets dat inzet vergt.

Bij vrijheidsrechten horen geloofsvrijheid, onderwijsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke behandeling. Voor de ChristenUnie zijn dat waarden om voor op te komen. Deze rechten verdienen het daarom om ook in Lansingerland bij stil te staan.

« Terug