Rekenkamerrapport ouderenbeleid

70 plus lunch 2019 boerderij rondleidingzaterdag 18 juli 2020

De Rekenkamer heeft een rapport geschreven met een geweldige titel: KWETSBAAR EN UIT BEELD. Die titel spreekt ons aan, want ‘uit beeld’ – dat is wat ouderen angst aanjaagt: er niet meer toe doen. In het rapport worden uiterst zinvolle observaties aangereikt over hoe ouderen te helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven.

Voor ouderen speelt een aantal belangen, zo weten we ook van onze eigen ouderenadviseurs. Wonen is een van die belangen, maar zeker niet het enige. Overigens zal in de Woonvisie die nu ontwikkeld wordt nadrukkelijk aandacht zijn voor ouderenhuisvesting. Wat ook speelt, is functiebehoud en, wanneer dat te wensen overlaat, zorg van anderen om hiaten te vullen: gezondheidszorg en mantelzorg. Het ‘ertoe doen’ dat hierboven genoemd werd, heeft een link met eigen regie kunnen voeren. Dit wordt verduidelijkt door het begrip ‘positieve gezondheid’: niet één aspect – bv wonen – maar het zijn alle aspecten bij elkaar die de gezondheidstoestand bepalen. Heeft iemand bijvoorbeeld moeite met de eigen mobiliteit, maar is hij in staat zijn omgeving hierbij in te schakelen, dan is er geen sprake van een onvoldoende op het terrein van mobiliteit. Woont iemand in een verpleeghuis en voelt hij zich daar veilig en thuis – dan is er niks mis met de factor ‘wonen’. Anders gezegd: Kwetsbaarheid van ouderen is een multi-domeinproblematiek. Dat laatste vond onze fractie een zwak punt in dit rapport: het beschrijft meerdere facetten netjes, maar komt in de aanbevelingen enkel en alleen tot een aantal aandachtspunten betreffende het woonaanbod – en dan ook nog op een onnodig scherp geformuleerde manier – alsof er niks zou deugen van wat we in Lansingerland doen voor onze oudere inwoners. Dat doet de ouderenadviseurs en andere ambtenaren en ook onze eigen wethouder tekort. Op het gebied van ouderenbeleid is onze gemeente voortvarend bezig zoals ook de voorzitter van de Rekenkamer beaamde. Zo wordt in Lansingerland op basis van de Wmo meer dan het wettelijk vereiste gedaan, waarbij trouwens ook Welzijn Lansingerland een belangrijke rol vervult.

« Terug