Begroting 2021

money-1739601_1920.jpgzaterdag 21 november 2020

In de raadsvergadering van 5 november is de begroting voor 2021 vastgesteld. Een begroting die in tegenstelling tot andere jaren helaas ook bezuinigingen kende. Bezuinigingen die nodig waren om de tekorten in de jeugdzorg en WMO te dekken. Vanuit de ChristenUnie hebben we de begroting vanuit verschillende oogpunten beoordeeld.

  1. Een buitenruimte die aantrekkelijk is om in te verblijven
  2. Een Lansingerland waarin iedereen gezond kan leven onafhankelijk of je rijk, arm, jong of oud bent
  3. Een Lansingerland waarin gestimuleerd wordt om, om te zien naar elkaar. 
  4. Een gemeente die in gesprek gaat met jongvolwassenen en met hen zoekt oplossingen.
  5. Een gemeente waarin duurzaamheid geen dingetje is of een moeten maar waar duurzaamheid een manier van leven en afwegen is.
  6. Een gemeente die een begroting opstelt waaruit duidelijk wordt wat deze begroting betekent voor haar inwoners.

De begroting voor 2021 blijft investeren in de buitenruimte waarmee wij dus erg tevreden zijn. Juist de buitenruimte is iets wat de afgelopen periode veel wordt gebruikt om te ontspannen. Daarnaast heeft het college op basis van onze vragen toegezegd in gesprek te gaan met jongeren.

Onze zorgen zaten op 2 gebieden. Namelijk enkele bezuinigingen in het sociaal domein en de bezuinigingen op duurzaamheid. Wat betreft die laatste heeft wethouder van den Beukel aangegeven dat er aan de doelstellingen niet getornd wordt. Een toezegging die hij onderbouwde met veel voorbeelden van allerlei zaken waar de gemeente mee bezig is. Onze zorgen waren daarmee deels weggenomen. Binnenkort bespreken we in de raad de voortgang van ons duurzaamheidsbeleid en komen we hier zeker nog over te spreken.

Wat betreft de zorgen op het sociaal domein zaten onze zorgen op 3 punten. De eerste was een taakstellende bezuiniging op de beleidsaccenten. Juist deze accenten zijn bedoeld om zorg en aandacht te geven op die punten die voor Lansingerland uniek zijn. Met een aangenomen amendement is deze taakstelling voor 2021 weg en wordt er eerst met de raad kritisch gekeken waar bezuinigingen mogelijk zijn zonder dat dit het preventieve karakter van ons beleid raakt. Een tweede zorgpunt was de bezuiniging op de begeleiding light. Juist iets wat mantelzorgers moet ondersteunen en verlichten in hun zorgtaak. Wethouder van Tatenhove heeft aangegeven dat deze vorm van ondersteuning voor mantelzorger blijft bestaan wat onze zorg dus wegnam. Tenslotte hadden we moeite met het wegbezuinigen van het mantelzorgcompliment. Juist dit compliment wordt door veel mantelzorgers gezien als een stuk waardering van hun dagelijkse, onbaatzuchtige inzet. Met een door ons ingediend en aangenomen motie blijft dit mantelzorgcompliment bestaan maar gaat de gemeente samen met ondernemers op zoek naar een andere creatieve invulling.

Met de genoemde toezeggingen en verschillende aangenomen amendementen en moties konden wij instemmen met deze begroting. Maar ondanks dat deze zaken allemaal belangrijk en waardevol zijn, eindigden we onze bijdrage met het echte waardevolle namelijk dat wij mogen uitzien naar een toekomst voor van hoop. Vanuit dit perspectief wensten wij alle fracties, het ambtelijk apparaat, het college, onze griffie en natuurlijk alle inwoners, kerken en verenigingen veel zegen en wijsheid toe zeker ook in de komende tijd!

De volledige bijdrage is hier te lezen.

« Terug