Financiële maatregelen Coronacrisis

Logo gemeente Lansingerlandzaterdag 30 mei 2020

Op donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad een nieuwe financiële reserve ingesteld om maatregelen te kunnen betalen die nodig zijn in verband met de coronacrisis. Naar verwachting zal de coronacrisis een flinke impact hebben op de uitgaven van gemeenten. Zo wordt op de korte termijn meer geld uitgegeven aan handhaving op straat en het treffen van fysieke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op de langere termijn zal de coronacrisis echter financiële effecten hebben. Zo wordt een toename van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht, moeten ondernemers worden ondersteund en zal het sociaal domein wellicht vragen om extra financiële middelen.

Gelukkig mogen we ons in Lansingerland gelukkig prijzen met voldoende financiële middelen om maatregelen te kunnen nemen. De gemeenteraad besloot dan ook unaniem een reserve voor crisismaatregelen in te stellen en hierin 5 miljoen euro te storten. Deze reserve zal gebruikt worden om crisismaatregelen te bekostigen. Voor de langere termijn onderzoekt het college de financiële gevolgen van de coronacrisis. Deze zullen een plek krijgen in de begroting, die in het najaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar het extra geld dat de gemeente krijgt van de Rijksoverheid, die inmiddels een eerste steunpakket voor gemeenten heeft afgekondigd. 

« Terug