CU-bijdrage Masterplan Wilderszijde

Wilderszijde.jpgvrijdag 03 juli 2020

Eind juni heeft de gemeenteraad het Masterplan Wilderszijde vastgelegd. Een goede stap vooruit in de ontwikkeling van een nieuwe duurzame en toekomstbestendige woonwijk. Lees verder voor de bijdrage van onze fractie bij de bespreking van het masterplan in de raadscommissie.

Voorzitter, voor ons ligt een mooi plan voor een mooie ontwikkeling. We hebben hier al vaak en lang over gesproken en we hebben grote onderdelen van het plan al in het voorgaande besproken. We moeten doorzetten en onze fractie wil ook doorzetten, vandaar onze steun voor dit masterplan.

Het is een prachtig duurzaam plan met veel ruimte voor water en groen (30% van het totaaloppervlak). Het is een plan waar ruimte is voor klimaatadaptatie waarmee het wat ons betreft ook toekomstbestendig is met de warme zomers en heftige buien die we nu al regelmatig zien. Daarnaast wordt het een wijk met een dorps karakter wat past bij de identiteit van Lansingerland. Een wijk met een diverse woningbouwopzet die goed bereikbaar is met de fiets en te voet. Daarnaast is er aandacht voor kleinschalige dagelijkse voorzieningen wat past bij de focus om grootschalige boodschappen te houden in Bergschenhoek centrum. Kortom, in hoofdlijnen een prachtige toekomstbestendigde wijk.

Het vele groen en water wordt benadrukt met de centrale parkzone en de brede watergangen. Nu heeft Rotta onzes inziens op dit punt wel een goede aanbeveling en dat is de snelheid waarmee we bomen gaan planten. Nieuwe wijken zien er op de plaatjes altijd prachtig groen uit maar dat groene beeld duurt altijd jaren als we kijken naar de nieuwe Vinexwijken in onze gemeente. Kan de wethouder onderzoeken in hoeverre het sneller aanpoten van groenstructuren en met name bomen mogelijk is en kan dat worden meegenomen in de bouwfasering?

De genoemde woningbouwtypen en de 3 genoemde wijken zijn wat ons betreft prima en sluiten goed aan bij de uitstraling die de wijk heeft. Wat betreft de bouwhoogten zijn wij wel kritisch op de bouwhoogte van 28 meter. Wij vinden dit ook niet passen in het dorpse karakter van de wijk. De sterke stedenbouwkundige argumenten voor hogere bouw dan 15 meter, zoals staat in het coalitieakkoord, zien wij (nog) niet. Graag een reactie van de overige partijen en de wethouder?

De ontsluiting via de verschillende modaliteiten lijkt ons ook prima, al blijven we de enige ontsluiting via de Boterdorpseweg een spannende vinden. Maar een extra aansluiting via de Zijde wordt onderzocht.

Wat betreft de fasering een vraag. Groenwijk, de wijk met de meeste betaalbare woningen staat als laatste in de fasering. In het stuk staat echter ook dat de fasering rekening houdt met een gelijke bouwverdeling tussen goedkope en dure bouw. Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar. Kan de wethouder toezeggen dat de bouw van met name sociale huurwoningen niet achter blijft in de bouw? Er is hier tenslotte een groot tekort aan. Sterker nog, kan er niet gestart worden met de bouw van deze woningen?

Tot slot tekenen we aan dat de zorgen rondom het niet sluitend zijn van de GREX nog niet weggenomen zijn bij onze fractie. Een investering van €14,6 miljoen uit de algemene reserve om de GREX sluitend te krijgen, vinden wij een fors gat. Natuurlijk zijn daar nu nog de onzekerheden over en kan het ook nog beter worden, maar we vinden het wel zorgelijk. En dan is het ook nog zo dat de verdeling van woningtypen waar we in het eerdere bespreekstuk over spraken rechtstreeks invloed heeft op hoe sluitend we de GREX kunnen krijgen. Ziehier een dilemma: aan de ene kant pleiten we voor veel betaalbare woningen en aan de andere kant voor een sluitende GREX, terwijl we weten dat de GREX meer sluitend wordt door minder betaalbaar te bouwen. Voorzitter, onze voorkeur gaat daarbij uit naar bouwen naar behoefte boven bouwen om er als gemeente beter van te worden, maar we zijn wel benieuwd hoe de wethouder hiermee in dit dossier wil omgaan.

« Terug