Schoolgebouwen voor primair onderwijs

Stempel blauwwoensdag 22 juli 2020

De afkorting IHP staat voor integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs, de basisscholen dus. Dit gaat over de planning voor de komende 15 jaar. Hard nodig, want sommige scholen zijn door hun afschrijvingstermijn heen en onze kinderen hebben schoolgebouwen nodig waar ze veilig zijn en die uitnodigen tot leren, spelen, bewegen en sociale interactie. Onze wethouder Van Tatenhove en de ambtelijke staf heeft daar een gebalanceerd plan voor gemaakt, waar de gehele raad mee instemde bij de laatste vergadering voor de zomer. Daarvoor was een gedetailleerde schouw van de gebouwen nodig, plus een prognose van de leerlingenaantallen per dorp en per wijk. Het project is gigantisch: uitbreidingen (zoals de Prinses Maxima), vervangende nieuwbouw (zoals de Parel) en complete nieuwbouw zoals in Wilderszijde plus een verduurzamingsoperatie (zoals de Vuurvogel en de Boterdorp). Tijdens de verbouwingen zullen kinderen soms tijdelijk van gebouw moeten opschuiven maar er zijn afspraken gemaakt hoeveel meter extra afstand dat mag zijn. Alles bij elkaar te veel om het hele rapport in dit artikel samen te vatten. Prachtig ook dat alle betrokken schoolbesturen vierkant achter dit plan staan. Dat werd nog gesymboliseerd doordat bestuurder Van Zanten van Spectrum-SPCO dat namens hen allen in de commissie kwam toelichten. 

« Terug