Vluchtelingenkinderen zonder ouders

boy-1854107_1920.jpg28-05-2020 23:30

In de raadsvergadering van mei kwam op initiatief van D66 maar met volle steun van de ChristenUnie een motie aan bod over kinderen in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden die geen ouders meer hebben. De ChristenUnie vindt hun situatie ten hemel schreiend. Deze kinderen lopen lichamelijk gevaar en zijn er psychisch slecht aan toe. De motie roept de regering op om van deze 5000 kinderen een aantal naar Nederland te halen en hier bijvoorbeeld bij pleeggezinnen onder te brengen, net zoals een aantal andere EU-staten dat doet.

Een grote meerderheid van de raad steunde deze motie.

« Terug