Ouderencentrum Berkel en Rodenrijs

Ouderen Berkeldinsdag 04 december 2012

Sinds jaar en dag staat op de agenda van de commissie Samenleving een kopje ‘ouderencentrum’. Vanaf nu zal dit er niet meer op staan. Want in de raadsvergadering van eind november 2012 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om in de Koepel van De Hergerborch welzijnsactiviteiten te organiseren voor de senioren in Berkel en Rodenrijs. Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente, Stichting Welzijn Lansingerland (SWL) en Laurens zorg.

Voor de senioren werd al lang gezocht naar geschikte huisvesting die een functie kan krijgen vergelijkbaar met het aanbod in de Smitshoek in Bergschenhoek en de Leeuwerik in Bleiswijk.

Hoewel wij er voorstander van zijn dat ruimtes niet meer exclusief aan één doelgroep worden toegewezen, stemden we van harte in met het initiatief. We denken dat het goed is dat ook in Berkel en Rodenrijs een locatie is waar SWL diensten aanbiedt. Zeker wanneer we kijken naar de toekomst.

 Onderstaand onze bijdrage in de raadsvergadering van 29 november:

 Voorzitter, vanavond besluiten we over een ouderencentrum voor Berkel en Rodenrijs. We hebben daar vaak en veel over gesproken. Niet in de laatste plaats omdat het een standaard onderwerp werd op de agenda van de commissie Samenleving.

 Maar vanavond sluiten we die periode voorlopig af. We hoeven niet meer maandelijks geïnformeerd te worden over de stand van zaken rond het initiatief, want het kan worden ingericht. Wij denken dat een compliment richting de samenwerkingspartners op zijn plaats is. Het mag dan officieel wellicht geen burgerinitiatief heten, wat de ChristenUnie betreft mag deze manier van samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke partners en gemeente, om iets van de grond te krijgen vaker voorkomen.

 Een tweede punt is de locatie zelf. Voor huisvesting van maatschappelijke activiteiten geldt dat de locatie een heel belangrijk punt is: ligging, bereikbaarheid, zichtbaarheid, herkenbaarheid. Ook dat zit met de keuze voor de Koepel wel goed. Ook in relatie tot de veranderingen in de AWBZ en WMO. Wanneer het accent verschuift van verzorgd worden naar zorgen voor jezelf en dus van zorg naar welzijn, is het goed wanneer ‘welzijn’ laagdrempelig is en aan een plaats gebonden.

 We hebben van de wethouder begrepen dat de bijdrage van de gemeente met name bedoeld is voor de huisvesting en niet voor de activiteiten. Daarmee is voor ons ook de directe relatie met de onttrekking aan de gelabelde reserve duidelijk. Of we de rest van deze gelabelde reserve over twee jaar ook aan het seniorencentrum besteden, is een vraag die de ChristenUnie graag beantwoord na de evaluatie van het initiatief in de Koepel. Op dat moment hebben we inzicht of het initiatief in de Koepel voldoet aan de vraag en wat ons betreft ook in de wensen om het initiatief uit te breiden tot bijvoorbeeld een community - center (wens van de raad) of bijvoorbeeld een inloophuis, dat nog minder gerelateerd wordt aan ‘zorg’ dan het ouderencentrum dat we nu gaan starten.

 De fractie van de ChristenUnie gaat dus niet mee met het amendement dat de VVD indient om het restant van de gelabelde reserve toe te voegen aan de algemene reserve. Rest  alleen nog de vraag of en wanneer de wethouder aan de commissie samenleving een voorstel kan voorleggen voor de evaluatie die binnen twee jaar gehouden wordt.

 Over twee jaar besluit de raad opnieuw over het ouderencentrum in Berkel en Rodenrijs. Wij hopen dat het dan een breder bestaansrecht blijkt te hebben dan alleen de senioren. Want we zijn er van overtuigd dat De Koepel wel degelijk een rol kan spelen in de zgn. kanteling van de WMO waarbij meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bij onze inwoners komt te liggen.

« Terug

Reacties op 'Ouderencentrum Berkel en Rodenrijs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart