Amendement bomenverordening redt het niet

Bomen Kappendinsdag 01 mei 2012

In de raadsvergadering van 26 april is door de gemeenteraad een nieuwe bomenverordening vastgesteld. Deze verordening moet meer duidelijkheid verschaffen rond de vergunningsverlening bij het kappen van bomen. Deregulering als uitgangspunt.

Zoals goed verwoord door GroenLinks-raadslid Ivana Citterbartova is deregulering gericht op het 'makkelijker'  maken voor de burger en het bedrijfsleven maar hoeft dat niet te betekenen dat dit ook voor de overheid geldt. In dat licht bezien heeft de ChristenUnie een amendement ingediend om bij werkzaamheden aan groen in het publieke domein eerst te onderzoeken of het mogelijk en zinvol is om duurzame bomen te verplaatsen in plaats van te kappen. Hiermee legt de gemeente zichzelf een duidelijke zorgplicht of en heeft dit geen enkel effect op de regels voor burgers. Voor tekst amendement zie deze link. 

De wethouder ontraadde het amendement vanwege de financïële gevolgen. Het grootste deel van de raad volgde de wethouder daarin waardoor het helaas werd verworpen. Vanuit de ChristenUnie werd nog aangegeven dat het hier gaat om bomen waar ook de generaties na ons nog van kunnen genieten en dat op dit punt niet alleen naar de korte (financiële) termijn gekeken moet worden. Steun was er overigens wel van GroenLinks en de fractie Neeleman.

Goed was dat het amendement van GroenLinks (mede-ondertekend door de CU) om onderscheid te maken tussen publiek en privaat groen wel is aangenomen. Jammer genoeg werd ook een amendement van Leefbaar3B omarmd om de perceelgrootte te verhogen waarvoor geen kapvergunning hoeft te worden aangevraagd.

« Terug

Reacties op 'Amendement bomenverordening redt het niet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart