Studenten aan het werk in Lansingerland

maandag 12 november 2012

Tijdens de raadsvergadering van 8 november diende Ankie van Tatenhove namens de ChristenUnie een motie in om studenten te laten werken in onze gemeente.

In haar bijdrage lichtte Ankie haar motie als volgt toe:

We weten dat hogescholen en universiteiten hun studenten o.a. bij eindopdrachten graag laten nadenken over concrete vraagstukken. Onze gemeente hééft concrete vraagstukken. En daarom zien wij mogelijkheden om win-win situaties te creëren wanneer studenten integraal aan de slag gaan met onze uitdagingen of problematiek. Het voordeel van studenten is dat ze vaak nog wars zijn van de beperkingen en regels en niet alleen out of de box kunnen denken, maar ook onorthodox zijn in hun aanpak. En bovendien zijn studenten goedkoop.

De volledige tekst van de motie is hieronder te lezen.

MOTIE GOEDKOPE DENKERS

Voorstelnummer.

(In te vullen door de raadsgriffie)

 

 

Keuze:

Motie.

 

Onderwerp: begroting 2013-2016

De Raad van de gemeente Lansingerland; 

In vergadering bijeen d.d. 08 november 2012 

 • gehoord de beraadslagingen in de gezamenlijke commissievergadering voor de begroting, 
 • gelet op het feit dat Lansingerland gedurende de economische crisis uitdagingen heeft in uitleggebieden en inbreilocaties;
 • gelet op het feit dat Lansingerland ook op andere terreinen tal van uitdagingen heeft
  waarvoor beleid moet worden gemaakt;
 • gelet op het feit dat de instrumenten en denkrichtingen uit het verleden niet automatisch
  bruikbaar zijn voor de probleemstellingen van dit moment en uit de toekomst;  
 • gelet op het feit dat het werken met extremen en scenario’s kan helpen bij het
  bepalen van een strategie naar de toekomst; 
 • gelet op het feit dat Hogescholen en Universiteiten hun studenten bij de
  afstudeeropdrachten graag uitdagen met reële opgaven en vraagstukken,
 • gelet op het feit dat het Middelbaar en Voortgezet onderwijs hun leerlingen
  graag de theoretische kennis laat toetsen aan de realiteit buiten de schoolmuren,
 • gelet op het feit dat leerlingen en studenten creatieve denkers zijn, die zich niet
  zondermeer laten inperken door (ongeschreven) regels en uitgangspunten;
 • gelet op het feit dat afstudeerprojecten voor rekening komen van de studenten.
   

 Verzoekt het college:

 •  contact te zoeken met het voortgezet onderwijs in onze gemeente en met
  middelbaar onderwijs, hogescholen en universiteiten in onze omgeving over
  de mogelijkheden om onze casussen in te brengen als afstudeeropdracht;
 • casussen te definiëren waarvoor in de toekomst beleid moet worden gemaakt,
  of waarover besluiten moeten worden genomen, of waarmee we op dit moment
  geen raad weten;
 • om de commissie samenleving van januari 2013 te informeren over
  de mogelijkheden.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

ChristenUnie

Ankie van Tatenhove

 

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Studenten aan het werk in Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart