Raadsdebat met fractie Neeleman

zaterdag 14 april 2012

In de raadsvergadering van 29 maart jl vond op verzoek van de PvdA fractie een debat met fractie Neeleman plaats omdat hij continu wethouder Jan den Uil van belangenverstrengeling en nu ook van schnabbels beschuldigt.

In september had onze fractie dit onderwerp al eens geagendeerd en Neeleman verzocht om nu eens met alle beschuldigingen te stoppen of met bewijzen te komen. We zijn inmiddels een half jaar verder en Neeleman blijft dit alles maar herhalen zonder met bewijzen te komen. Zelfs liet hij nu het woord corruptie vallen. Het debat verliep zoals veracht alle partijen keurden de handelswijze van Neeleman af en dhr Neeleman bracht van alles naar voren zonder maar iets van belangenverstrengeling of corruptie te bewijzen. De ChristenUnie hield hem de gedragscode voor die in 2010 unaniem door alle partijen (dus ook door Neeleman) was aangenomen waarin staat dat je als raadslid iedereen met respect moet benaderen en dat je op een correcte manier alle belangen moet afwegen.

Helaas moeten we ook na dit tweede debat weer vaststellen dat de fractie Neeleman hier maling aan heeft.

Hieronder vindt u de bijdrage van de ChristenUnie aan het debat:

Voorzitter, het optreden van dhr Neeleman doet mij denken aan een jager die de hele dag aan het jagen is en op alles schiet wat los en vast voor de loop komt maar tot zijn eigen verbazing raakt hij niets. Aan het einde van de dag checkt hij alles om te kijken wat de oorzaak is. Wat blijkt? Hij heeft de hele dag met losse flodders geschoten!

 

Voorzitter, voordat ik nader op die losse flodders in ga, wil ik nog even terug naar de raadsvergadering van vorig jaar in september. Wij hebben toen een extra agendapunt laten toevoegen n.a.v. de beantwoording van art 37 vragen door de fractie Neeleman.

 

In onze bijdrage hebben wij dhr Neeleman toen dringend gevraagd om te stoppen met het creëren van wantrouwen richting wethouder Den Uil.

We zijn nu een half jaar verder en we moeten vanavond helaas constateren dat het niets heeft geholpen. Fractie Neeleman is op de oude voet doorgegaan met het stellen van schriftelijke vragen en ik heb ze maar even nageteld, wij zijn meer dan 50 schriftelijke vragen verder.

En wat heeft dat ons nu opgeleverd of beter gezegd wat heeft het de fractie Neeleman nu opgeleverd? Kort gezegd helemaal niets, alleen tasjes met losse flodders en als maar durende imagoschade voor de wethouder, het college en de gemeente Lansingerland. Met alle informatie, die dhr Neeleman tot nu toe heeft ontvangen, heeft hij niets gedaan, geen bewijs voor alle insinuaties, geen moties, helemaal niets.

 

Voorzitter, ik heb vanavond maar één vraag aan dhr Neeleman. In november 2010 heeft de raad unaniem de gedragscode voor de gemeenteraad in Lansingerland aangenomen. Mijn vraag is nu aan dhr Neeleman staat u nog volledig achter deze gedragscode voor raadsleden?

 

Zo ja, dan wil ik u één punt uit deze gedragscode voorhouden, namelijk punt 6 uit Hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk gaat over “Kernbegrippen van integriteit” en punt 6 heeft als titel: “Zorgvuldigheid” en dit punt wil ik u letterlijk voorhouden.
“Het handelen van een raadslid is zodanig dat burgers, bedrijven, collega raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeentelijke organisatie altijd op gelijke wijze en met respect tegemoet worden getreden en de belangen altijd op een correcte manier worden afgewogen.

Hoe kan u het onderschrijven van deze woorden in de gedragscode rijmen met uw uitspraak “de schnabbels van de wethouder”.

De ChristenUnie vindt dat u deze uitspraak duidelijk over de grens bent gegaan en wij vragen u klip en klaar of u bereid bent om dit vanavond terug te nemen en dat u hiervoor uw verontschuldigingen aan wethouder Den Uil wil aanbieden.

 

ChristenUnie

André Nieuwlaat

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart