Fietsen op de stoep...

maandag 04 juni 2012

Op de Kruin in Bergschenhoek bekeurden BOA's mensen die op de stoep fietsten. Burgers kregen hiervoor een terechte bekeuring maar een gemeenteambtenaar werd voor eenzelfde feit gewaarschuwd. Over deze rechtsongelijkheid heeft onze fractie vragen gesteld. De burgemeester was het in het geheel met ons eens dat dit niet kon en daarom zijn ook de proces-verbalen van de burgers geseponeerd.

De ChristenUnie stelde hier vragen over tijdens de raadsvergaderingen. Zie hieronder voor de precieze tekst van de André Nieuwlaat.

Geacht college,

 

In de Heraut van 23 mei j.l. wordt door A.Voogt gesuggeerd dat een gemeenteambtenaar bij het verbaliseren op de Kruin te Bergschenhoek met twee maten gemeten heeft. Enerzijds burgers bekeuren voor een te rechte overtreding en anderzijds een gemeenteambtenaar voor eenzelfde overtreding een waarschuwing geven.

 

De ChristenUnie heeft hierbij de volgende vragen.

 

  1. Bent u op de hoogte van de kwestie en zo ja, is de weergave van A.Voogt correct?
  2. Zo ja, waarom heeft de verbaliseerde ambtenaar in het ene geval een bekeuring gegeven en in het andere geval een waarschuwing?
  3. Bent U met de ChristenUnie van mening dat de verklaring dat de gemeenteambtenaar ‘aan het werk’ niet ter zake is.
  4. Wanneer u deze vragen bevestigend beantwoord deelt u dan de mening van de ChristenUnie dat de bekeuringen van de burgers geseponeerd dienen te worden?

 

Namens de ChristenUnie

André Nieuwlaat

« Terug

Reacties op 'Fietsen op de stoep...'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart