Wethouder De Weger beëdigd

Beëdiging Tymon 2donderdag 29 november 2012

29 november was een bijzondere dag voor de ChristenUnie in Lansingerland. Op die dag werd in de raadsvergadering Tymon de Weger geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Lansingerland.

De voltallige schaduwfractie en een afvaardiging van het bestuur van de kiesvereniging namen plaats op de publieke tribune van de raadzaal in het gemeentehuis van Lansingerland. En niet voor niets. Nadat Jan den Uil was afgetreden als wethouder van de ChristenUnie, in de raadsvergadering van 1 november, moest er een nieuwe wethouder gezocht worden. Zoals u al eerder op onze website heeft kunnen lezen is dit Tymon de Weger geworden. In de raadsvergadering van 29 november mocht hij geïnstalleerd worden als wethouder. Vandaar dat een grote afvaardiging van ChristenUnie-Lansingerland aanwezig was om dit moment mee te maken.

Voordat Tymon de Weger beëdigd kon worden, moest er eerst gestemd worden over zijn benoeming als wethouder. Van de dertig uitgebrachte stemmen (één raadslid was afwezig) waren alle dertig stemmen voor de benoeming van Tymon de Weger als wethouder. De raad heeft zich dus unaniem achter de door de ChristenUnie naar voren geschoven wethouderskandidaat geschaard.

Nadat de raad besloten had tot de benoeming werd Tymon de Weger beëdigd door Burgemeester Van Vliet. Fractievoorzitter André Nieuwlaat sprak namens de ChristenUnie een dankwoord tot wethouder De Weger en heette hem van harte welkom in onze gemeente. Hierop nam de wethouder zelf het woord en sprak uit dankbaar te zijn voor het vertrouwen van de raad en, vertrouwend op de zorg van onze Hemelse Vader, vol goede moed aan de slag te gaan als wethouder in Lansingerland.

Ook op deze plaats willen wij wethouder De Weger veel succes en kracht wensen in de taken die hij voor onze gemeente gaat vervullen. Wij vertrouwen erop dat hij, ook bij de soms moeilijke klussen die hem te wachten staan in onze gemeente, kracht mag vinden bij God.

Hieronder een korte fotoimpressie van de beëdiging van Tymon de Weger


Tymon de Weger spreekt de eed uit

Burgemeester Van Vliet feliciteert Tymon de Weger na zijn beëdiging als wethouder

André felictieert Tymon en heet hem van harte welkom

Tymon de Weger spreekt de raad toe na zijn installatie als wethouder
(Foto: Twitteraccount Burgmeester van Vliet)

« Terug

Reacties op 'Wethouder De Weger beëdigd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart