Bijdrage ChristenUnie in gemeenteraadsvergadering over BING-rapport

maandag 05 november 2012

In de vergadering van donderdag 1 november is het BING-rapport over onze wethouder Den Uil behandeld. Ook de ChristenUnie heeft in deze raadsvergadering een bijdrage geleverd.

Hieronder staat de bijdrage van de ChristenUnie, die André heeft uitgesproken tijdens deze vergadering:

Voorzitter,

Vanavond zijn er in deze zaal alleen maar verliezers en ik zal u ook uitleggen waarom de ChristenUnie dat vindt.

Allereerst wethouder Jan den Uil die gestopt is als wethouder van de gemeente Lansingerland.

De ChristenUnie die een uitstekende wethouder is kwijt geraakt.

Raad en college die het nu tijdelijk verder moet gaan zonder een wethouder, die met grote zorg de portefeuilles Wonen en Vinex beheerde. In deze dossiers zal nu vrijwel zeker een achterstand ontstaan.

Uiteindelijk zijn alle burgers in Lansingerland ook verliezer want als wij minder bouwen, dan betekent dat minder inkomsten en uiteindelijk hogere financiële lasten die over alle burgers verdeeld gaan worden.

 

Natuurlijk zal er opgemerkt worden maar er is toch ook een winnaar, namelijk de fractie Neeleman, die onverdroten is door gegaan met vragen stellen met uiteindelijk het gevolg dat deze wethouder nu is afgetreden. Ik wil ik u graag herinneren aan het feit dat Jan den Uil ook zelf gevraagd heeft om dit onderzoek want hij had niets te verbergen en ik kan u zeggen dat heeft hij nog steeds niet. De bedoeling van het BING onderzoek was namelijk dat de aantijgingen richting zijn persoon zouden stoppen.

In de raadsvergadering van 29 maart 2012 nam raadslid Neeleman grote woorden in de mond van corruptie etc. Nu en dat vindt de ChristenUnie één van de belangrijkste conclusie van dit rapport:

“Bij geen van de onderzochte dossiers is gebleken dat betrokkene zichzelf, zijn architectenbureau of derden heeft bevoordeeld”.

En het is daarom dat ik de fractie Neeleman ook tot de verliezers reken.

 

In de landelijk media is wethouder Den Uil sinds vorige week direct in één adem genoemd en weg gezet in het rijtje, dat fraude pleegde, informatie lekte etc.

De fractie van de ChristenUnie wil hier nadrukkelijk verklaren dat in dat rijtje Jan niet thuis hoort. Hij is niet corrupt en er is geen fraude gepleegd!

 

Herhaaldelijk is mij gevraagd maar als dat zo is waarom heeft hij zijn functie als wethouder dan neergelegd. Dat was dan toch niet nodig?

En dan, voorzitter, komen we bij de motivatie waarom dat wel gebeurd is. Het is duidelijk raadsleden, maar zeker collegeleden, leven tegenwoordig niet alleen in een glazen huis, maar zeg maar onder een heel groot vergrootglas en dat betekent dat er niets op je aan te merken moet zijn.

 

In het BING rapport wordt vermeld dat de “schijn van belangenverstrengeling” niet door wethouder Jan den Uil kan worden weggenomen en als een dergelijk zinsnede zwart op wit staat dan betekent dit dat je politiek beschadigd bent. Nu kan je erover discussiëren of zoiets nu ernstig is of niet.

Diverse bewoners hebben mij gezegd maar jullie wethouder is toch de vakman op het terrein van bouwen en wonen en zijn kennis en kunde als directeur van een architectenbureau daar heeft de gemeente toch alle belang bij gehad.

 

Ja, en dat is nu net de paradox vanavond. Jan heeft vanaf 2001 zijn kennis en kunde gebruikt eerst in de gemeente Bergschenhoek en later in de gemeente Lansingerland om deze gemeenten te ontwikkelen en te laten groeien tot wat zij nu geworden zijn en iedereen en ook alle eerdere colleges wisten dat hij tegelijkertijd directeur was van een architectenbureau. Ook was er een periode, in het vorige college, dat hij maar voor 50% als wethouder betaald werd dus hij moest gewoon zijn baan bij het architectenbureau houden voor zijn broodwinning. Daar is nooit een geheim van gemaakt, sterker nog de ChristenUnie is mede in verschillende colleges gevraagd, omdat wij een wethouder hadden die zoveel verstand van zaken had. Daar hebben de gemeenten Bergschenhoek en Lansingerland veel voordeel van gehad en dus ook de burgers van deze gemeenten. Duizenden huizen zijn gebouwd onder zijn bezielende leiding.

Zelfs de opponent van Jan: de fractie Neeleman zei afgelopen donderdagavond in het interview bij RTV Lansingerland en ik citeer: “ dat deze wethouder zeer vakbekwaam was”.

 

Voorzitter, terug naar de vraag, waarom legt deze wethouder dan wel zijn functie neer. Nu politici leven tegenwoordig in een politiek klimaat en ik zei zojuist al dat alles onder het vergrootglas gaat. Dat is ook in dit rapport gebeurd en als daar dan staat dat er sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan raakt dat de integriteit van een bestuurder en dat kan je niet wegpoetsen. Overigens dat willen wij als ChristenUnie ook niet. Ik heb het eerder in een bijdrage gezegd: Integriteit is een kernwaarde voor de ChristenUnie. Nu deze conclusie blijft hangen heeft Jan den Uil de terechte conclusie getrokken dat dit schadelijk is voor zijn verder functioneren en dus ook schadelijk voor de gemeente Lansingerland.

En het is terecht dat hij de conclusie heeft getrokken om zijn functie als wethouder neer te leggen en die beslissing respecteren wij, maar wel met veel pijn in ons hart.

 

In onze fractievergadering van vorige week woensdag hebben wij Psalm 121 gelezen een psalm waarin de dichter vertelt over een in tijd van grote nood en dat hij zijn hulp zoekt bij God en dat hebben wij die avond ook als fractie gedaan.

Onze fractie hecht eraan om op dit moeilijke moment Jan van harte te bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor Bergschenhoek en Lansingerland en ook al zijn werk en inzet voor de ChristenUnie. Ook wil ik vanaf deze plaats alle bewoners en mede politici bedanken die met Jan en ons meegeleefd hebben in deze moeilijke dagen.

 

Tot slot, voorzitter, vanavond is Jan den Uil gestopt als wethouder van Lansingerland maar zijn naam zal altijd aan deze gemeente verbonden blijven want met een vleugje humor zeg ik dat er een wijk is, ook al is die niet naar hem vernoemd, maar die wel zijn naam draagt.

 

Namens de ChristenUnie, fractievoorzitter André Nieuwlaat

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie in gemeenteraadsvergadering over BING-rapport'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart