Begroting 2023

money-1739601_1920.jpgvrijdag 18 november 2022

De afgelopen maand is de begroting voor 2023 vastgesteld. Een belangrijk moment om als fractie te controleren of de voor ons belangrijke punten zijn opgenomen in de begroting. Voor ons waren de volgende punten van belang:

  1. Armoede en schulden: Juist in tijden van crisis neemt het risico op armoede en schulden stevig toe. Een energierekening die verdrievoudigd of soms nog meer is voor mensen niet op te vangen. Wij vinden dat we als gemeente de opdracht hebben daar waar mensen echt in problemen komen er ondersteuning moet zijn. Zie ook het nieuwsbericht over het noodfonds. Om jongeren met schulden een nieuwe start te geven wordt om ons initiatief in 2023 gewerkt aan een plan om deze schulden over te nemen als gemeente.
  2. Ouderen: In 2023 wordt er gewerkt aan een voor ons belangrijk speerpunt, namelijk een ouderenontmoetingspunt in elke kern. Hiermee willen we bevorderen dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten door middel van sport, spel en ontspanning. 
  3. Gezond leven: Een goede gezondheid begint met gezond gedrag. Preventie lijkt dan ook het toverwoord. Daarom is in 2018 het nationale preventieakkoord afgesloten. Lokale preventieakkoorden volgenden maar helaas tot op heden niet in onze gemeente. Dit terwijl de gezondheidsproblemen toe nemen, zoals roken, oorsuis problemen en overgewicht. Wij zijn dan ook blij dat met alleen de stemmen van de VVD tegen onze motie is aangenomen om dit lokale preventieakkoord te gaan opstellen en uitvoeren. Ook hierover meer in de nieuwsbrief. 
  4. Groene leefgebieden: Onze groen- en natuurgebieden gaan ons na aan het hart. Zowel het beschermen van wat we hebben als het realiseren van delen die nog missen. Zo is in de begroting opgenomen dat er gewerkt wordt aan het Triangelpark en er is door het college aangegeven dat er wat groen is behouden blijft, ook als het gaat om de gebieden achter de Kruisweg. Dit alles moet worden vastgelegd in de GroenBlauwe visie. Deze visie gaan wij dan ook kritisch doornemen op deze punten.
  5. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het betrekken van inwoners bij belangrijke vraagstukken en de duurzaamheidsopgave. Zeker dit laatste onderwerp wordt steeds belangrijker gezien de energiecrisis. Het komende jaar wordt hierin verder gewerkt met het verduurzamen van wijken en de glastuinbouw.

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari