Horti Science visie vastgesteld

Verkiezingsbanner 2zaterdag 29 januari 2022

Op 27 januari heeft de gemeenteraad de nieuwe horti science visie vastgesteld. Nu doet horti science misschien niet gelijk een belletje rinkelen, maar het gaat hier om een belangrijke sector in onze gemeente. Horti Science is namelijk hetzelfde als glastuinbouw, een sector met 8.500 arbeidsplaatsen in onze gemeente en een toegevoegde waarde van ruim 700 miljoen euro. 

De tuinbouwsector in onze gemeente behoort tot de top van de wereld. Onze Horti Science sector doet het dus gewoon hartstikke goed. In de Horti Science visie van de gemeente is vastgelegd op welke manier de gemeente het Horti Science District in onze gemeente wil ondersteunen, van nu tot aan 2030. De gemeente draagt op die manier bij aan deze belangrijke sector in onze gemeente, met steun voor projecten, praktische steun of aandacht voor de Horti Science sector. Hier hoort ook een aantal jaar een financiële investering van de gemeente bij. 

Tijdens de commissievergadering heeft de ChristenUnie aangegeven het plan van harte te kunnen ondersteunen. We mogen best trots zijn op de tuinbouwsector in onze gemeente. Voor diverse inwoners van onze gemeente is de tuinbouwsector zeer bekend omdat ze erin werken, maar andere inwoners hebben wellicht geen idee wat er allemaal gebeurt in al die kassen in onze gemeente. Initiatieven om meer aandacht te geven aan de tuinbouwsector, zoals acties als Kom in de Kas, juichen we dan ook van harte toe. Daarnaast zien we graag dat Horti Science goed aansluit op het onderwijs in onze gemeente, van MBO tot HBO en WO-niveau. Dit biedt mogelijkheden voor jongeren om vanuit hun studie door te stromen naar banen in deze sector. 

Natuurlijk zijn er ook nog veel opgaven rondom Horti Science. Zo is de glastuinbouwsector een sector die veel energie verbruikt. Het is dan ook een grote opgave om ook deze sector te verduurzamen. We vinden het van belang dat de gemeente een stimulerende rol hierin vervult en ook kleine ondernemers helpt om de slag naar een duurzame bedrijfsvoering te maken. 

De Horti Science visie geeft een mooi overzicht van de zaken die de gemeente de komende jaren doet rondom Horti Science. In de raadsvergadering van 27 januari bleek deze visie dan ook op steun van meerderheid van de raad te kunnen rekenen. Daarmee is de Horti Science vastgesteld en de komende jaren het kader voor het werk dat de gemeente rondom deze sector doet. 

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari