Voorlopig pakket voor luchthavenbesluit

RTHA 2.jpgdinsdag 07 juni 2022

Op 2 juni heeft de raad zich gebogen over het zogeheten “voorlopig pakket participatie-traject”. Voor sommigen is de aantrekkelijkheid van een vliegveld “om de hoek” reden niet te zwaar te tillen aan de geluids- en milieueffecten. In de commissie van 18 mei, die hierover diepgaand debatteerde, kwam onze fractie tot een helder standpunt. 

De participatie is matig uitgevoerd wat onder meer blijkt uit het opgestapt zijn van enkele bewonersvertegenwoordigers. Belangrijker nog is de inhoud van het “pakket”. Dat mag dan “voorlopig” heten maar het zal in een volgende fase input zijn voor een definitief luchthavenbesluit. Geluidsbelasting (wat nog verder gaat dan de ervaren geluidshinder), aantasting van de luchtkwaliteit en de klimaateffecten van de luchtvaart verdienen veel meer aandacht dan nu gebeurt. Dit geldt temeer door de A16 die aangelegd wordt en dat een extra belasting zal opleveren en de geplande woningbouw op Wilderszijde.

Gelukkig deelde de hele commissie deze zorgen, zij het in uiteenlopende mate. Om deze reden hebben we een extra bijeenkomst belegd om een reactiebrief op te stellen, welke op 2 juni door de hele raad is ondertekend. Deze brief zal naar de luchthaven gestuurd worden maar ook naar het Ministerie en de Provincie.

Het onderwerp zal onze fractie uiteraard kritisch blijven volgen want het is niet duidelijk wat de invloed van onze brief is. Daarbij letten we ook op de meningsvorming in de Rotterdamse raad. In die raad pleit de ChristenUnie voor op termijn sluiten van de luchthaven om woningbouw en een parkaanleg mogelijk te maken.

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari