Tijdelijke noodopvang asielzoekers

house-1353389_1920.jpgzaterdag 29 januari 2022

In de komende tijd zal de gemeente Lansingerland tijdelijke noodopvang bieden voor een groep asielzoekers. Op 14 december ontving de regio Rijnmond een aanwijzing van de Rijksoverheid om 250 asielzoekers op te vangen in de regio. Naar aanleiding daarvan is aan onze gemeente gevraagd om noodopvang te realiseren voor 50 asielzoekers, voor de duur van maximaal vier maanden op de locatie van de voormalige school Wolfert Pro, naast het gemeentehuis. Deze extra noodopvang is nodig omdat de locaties van het COA overvol zitten. Het COA krijgt het niet voor elkaar om alle vluchtelingen te huisvesten in de bestaande locaties. Daarom is aan gemeenten gevraagd om tijdelijke noodopvanglocaties te realiseren. Later in januari bleek dat de aanwijzing van de Rijksoverheid juridisch niet mogelijk was. Tegelijkertijd blijft de nood om asielzoekers tijdelijk op te vangen even groot. Om die reden werd het onderwerp dan ook gewoon besproken in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur op 12 januari.  

In deze vergadering heeft de ChristenUnie aangegeven dat wij de realisatie van tijdelijke noodopvang van asielzoekers van harte ondersteunen. Als ChristenUnie voelen wij een belangrijke Bijbelse opdracht om te zorgen voor mensen die in nood zijn. We vinden het dan ook goed dat de gemeente in deze periode haar verantwoordelijkheid neemt om deze mensen die van huis en haard zijn verdreven tijdelijke noodopvang te bieden. Dit is ook in lijn met oproepen die we als ChristenUnie eerder in Lansingerland hebben gedaan om ons steentje bij te dragen aan de nood die er in de wereld is. 

In de commissievergadering hebben we ook aangegeven het van belang te vinden dat er goed wordt gecommuniceerd over de opvang van asielzoekers in onze gemeente. We weten dat in onze gemeente de meningen zijn verdeeld over de opvang van asielzoekers. Het is dan ook van belang om goed te communiceren over waarom we noodopvang realiseren en op welke manier we dat doen. We weten ook dat er veel kracht in onze samenleving zit van vrijwilligers die willen helpen bij de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Het is hartverwarmend om te zien dat vrijwilligers al bellen naar de gemeente om te vragen welke bijdrage zij kunnen leveren. 

In de commissievergadering was nog niet helemaal duidelijk wie een besluit moest nemen over het realiseren van noodopvang van asielzoekers in onze gemeente. Moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen, of het college of de burgemeester? Duidelijk was in ieder geval dat een meerderheid van de gemeenteraad de realisatie van een tijdelijke noodopvang kan steunen. In een brief van de burgemeester van 25 januari werd toegelicht dat het college bevoegd is om hier een besluit over te nemen. Dat betekent dat het college in de komende periode de benodigde besluiten zal nemen om deze tijdelijke noodopvang te realiseren.  

Als ChristenUnie vinden we het mooi dat we in de komende periode deze bijdrage aan de opvang van asielzoekers gaan leveren. We hopen dat veel vrijwilligers deze mensen mogen helpen zich thuis en welkom te voelen in de periode dat ze in Lansingerland verblijven. Laten we de kracht van onze samenleving vooral gebruiken om deze mensen veilig en goed te helpen in de periode dat ze aan onze zorg zijn toevertrouwd.

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari