Mobiliteitsvisie vastgesteld

Fietstocht CU 2018.jpgvrijdag 18 februari 2022

In januari stond de mobiliteitsvisie op het programma. Het was een schitterende visie waar we nooit tegen zouden kunnen zijn... dachten we...

Uiteindelijk stemden we toch tegen.

De visie was in eerste instantie een kolfje naar onze hand. Wandelaar en fietser worden gepresenteerd als de belangrijkste verkeersdeelnemers, gevolgd door OV en uiteindelijk de auto. Ook beschreef de visie de landelijk al zichtbare trend naar minder autobezit en meer deelmobiliteit. Om daarop in te spelen stond de visie voor om op termijn in nieuwe wijken te gaan werken met een lagere parkeernorm, zodat er meer ruimte is voor groen en water in de wijken.

Helaas zagen sommige partijen dit als autootje pesten. Deze partijen weigerden ook te kijken naar de stip op de horizon die een visie toch moet zijn. Op initiatief van L3B, VVD, CDA en WIJ zijn er wijzigingen aangebracht in de visie die voor ons zodanig de geest van de visie onderuithaalden, dat we tegen de visie hebben gestemd. Omdat er wel een meerderheid voor deze wijzigingen was, is de visie alsnog vastgesteld.

Erg jammer en ook een teken dat we in de verduurzaming van mobiliteit nog een lange weg te gaan hebben.

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari