Woningbouwlocatie Bleiswijk

house-1353389_1920.jpgdonderdag 17 februari 2022

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari stond het masterplan voor de woningbouwlocatie Lange Vaart en Merenweg op de agenda. Twee bouwlocaties in Bleiswijk. Het masterplan is een belangrijke stap om woningbouw te realiseren op deze locaties. In het masterplan staan de belangrijkste kaders waarbinnen de woningen, de buitenruimte, maar ook de verkeersontsluiting gerealiseerd moet worden. 

Het masterplan vonden wij er op hoofdlijnen prima uitzien. Het worden gevarieerde wijken waarvan 50% betaalbare woningen. De verdeling tussen gelijkvloerse woningen en grondgebonden is passend bij de vraag die er met name naar senioren- en starterswoningen is. Daarnaast worden het wat ons betreft mooie groenblauwe wijken met voldoende aandacht voor duurzaamheid en klimaat. Een ideale woonomgeving dus voor senioren, starters en gezinnen. Een mooie toevoeging voor Bleiswijk en de kans om het verenigingsleven ook de komende jaren op peil te houden. Wel hadden wij een paar belangrijke kanttekeningen bij het masterplan. Dit zijn zaken die we graag anders zien:

1. Hoogte bebouwing Lange Vaart: In het masterplan worden 5 bouwlagen voorgesteld. Als fractie vonden wij dit te hoog en niet passend bij die locatie. Meest ideaal leek ons 4 bouwlagen omdat dit ook betekent dat deze complexen een lift hebben en de mogelijkheid tot parkeren onder de woningen. Er bleek echter geen meerderheid voor 4 bouwlagen maar wel voor 3 bouwlagen. Wij hebben dan ook ingestemd met het amendement om maximaal 3 bouwlagen hoog te bouwen aan de Lange Vaart met als toevoeging dat een lift wenselijk is.

2. Ontsluiting Merenweglocatie: Wat ons betreft was de voorgestelde ontsluiting nog onvoldoende onderbouwd en waren niet alle opties afgewogen. Daarnaast heeft de wijze waarop de Merenweglocatie wordt ontsloten veel invloed op bestaande wegen in Bleiswijk, zoals de Leeuwerikstraat en Nachtegaallaan. Via een door ons ingediend amendement is het college opgeroepen om een second opinion uit te laten voeren naar de ontsluiting van de Merenweglocatie. Deze second opinion moet onafhankelijk van eerder uitgevoerde onderzoeken worden uitgevoerd. Dit amendement is raadsbreed aangenomen. Met de second opinion hopen wij voldoende informatie te krijgen om t.z.t. een besluit te nemen over de ontsluiting van de Merenweglocatie.

3. N209: De N209 begint meer en meer een probleem te worden als het gaat om de huidige en toekomstige ontsluiting van Bleiswijk en ook Bergschenhoek. De provincie moet hier snel een visie en aanpak op formuleren om grotere problemen te voorkomen. Middels een unaniem ingediende motie is het college opgeroepen om zich maximaal in te spannen om de provincie te bewegen te komen met een oplossing voor de situatie rondom de N209. 

Met deze voorgestelde wijzigingen en oproepen konden wij wat ons betreft instemmen met het masterplan. Aangezien bij een amendement de stemmen staakten (16 voor, 16 tegen) kon het voorstel helaas niet in stemming worden gebracht. Op 24 februari nemen we alsnog een besluit hierover.

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari