ChristenUnie stelt raadsvragen

Groenzoomwoensdag 24 februari 2016

Op 16 februari heeft Jurjen Dieleman namens de fractie van de ChristenUnie twee raadsvragen gesteld aan het college. Deze vragen hadden betrekking op de Groenzoom en op de Klapwijkseweg.

De vragen over de Groenzoom, die hier te lezen zijn, kwamen voort uit de publicatie van het voorontwerp-bestemmingsplan van dit gebied. De commissie Ruimte had op 2 februari een brief ontvangen, waarin het college mededeelde dat het voorontwerp van het bestemmingsplan van de Groenzoom ter inzage was gelegd. In dit bestemmingsplan stond dat het plan conserverend van aard was. Dit betekent dat een nieuw plan grotendeels hetzelfde is als het huidige bestemmingsplan. Bij het verder lezen van het bestemmingsplan wordt echter duidelijk dat er wel een grote wijziging wordt gemaakt in het voorontwerp, ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan heeft de Groenzoom namelijk een dubbelbestemming: het is én bestemd als recreatie én als natuurgebied. In het voorontwerp dat ter inzage is gelegd is de bestemming van het gebied alleen de bestemming recreatie geworden.
Wat de fractie van de ChristenUnie is dit wel een grote wijziging, waardoor het plan niet conserverend genoemd kan worden, zoals op dit moment wel gebeurt. Wat de ChristenUnie betreft komen de natuurwaarden in de Groenzoom onder druk te staan met een wijziging van de bestemming naar recreatie. De Gemeenteraad heeft later in het proces echter nog de mogelijkheid om een standpunt in te nemen over de wijziging. Bestemmingsplannen moeten namelijk altijd door de Gemeenteraad vastgesteld worden. Op dit moment gaan de vragen dan ook niet over de wenselijkheid om de bestemming van het gebied aan te passen, maar over het conflict tussen de term conserverend en de wijziging van de bestemming van het gebied. De vraag aan het college is voor nu dan ook of het college het met de ChristenUnie eens is dat een dergelijke bestemmingswijziging niet conserverend is en dit aangepast dient te worden.

De tweede vragen, hier te downloaden, die zijn gesteld gaan over de Klapwijkseweg. Op dit moment is de Klapwijkseweg nog voor een groot deel eigendom van de provincie. In de Heraut van 10 februari stond een artikel dat de gemeente de Klapwijkseweg zou overnemen van de provincie. Deze overname zou mogelijk al voor de zomer plaatsvinden, zo stelde het artikel. Met de gemeenteraad was echter nog niets gedeeld over een overname van de Klapwijkseweg op deze termijn. De vraag aan het college is dan ook of de informatie in dit artikel klopt. Gaat de gemeente inderdaad delen van de Klapwijkseweg op korte termijn overnemen van de provincie? Daarnaast heeft de ChristenUnie gevraagd welke (financiële) consequenties een overname zou hebben. 

Het college dient de schriftelijke vragen uiterlijk binnen 30 dagen te beantwoorden.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt raadsvragen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.