Mobiliteitsplan Berkel-Noord vastgesteld

Herenstraat berkeldonderdag 07 april 2016

Op 31 maart heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan voor Berkel-Noord vastgesteld. Hiermee komt wat besluitvorming betreft een einde aan een lang traject van discussies, enquêtes en onderzoeken.

Dit alles begonnen met het coalitieakkoord waarin was opgenomen dat de openstelling van de Noordeindseweg in noordelijke richting voor niet-vrachtwagen verkeer het uitgangspunt is. Uiteindelijk is er dus een besluit genomen en zal vanaf nu de verdere uitvoering van dit alles opgestart worden. Gaat de Noordeindseweg dan direct open en worden alle andere genomen besluiten dan snel ingevoerd? Nee, voor verschillende maatregelen moeten nog verkeersbesluiten en nadere onderzoeken worden voorbereid en uitgevoerd.

Tijdens de raadsvergadering zijn de volgende besluiten (samengevat) genomen. Dit is mede op basis van enkele amendementen vanuit de coalitie:

  1. Openstelling Noordeindseweg in noordelijke richting. Inclusief aanpassing van de weg op de nieuwe situatie.
  2. De openingstijden van de poller aan de Herenstraat worden verruimd. Daarnaast is besloten om het plein bij ’t Vierkantje autovrij te maken en daar een gezellig verblijfsplein van te maken. Ook is besloten om te onderzoeken in hoeverre de Herenstraat verder autoluw gemaakt kan worden om zo de beide delen van het centrum aantrekkelijker te maken voor voetgangers.
  3. Er wordt geen initiatief genomen om het Berkelsedijkje door te trekken.  Om de situatie rondom de Molenwerfstraat te laten zoals het nu is gaat wat te ver. Op lange termijn biedt wellicht de herontwikkeling van de Hergerborchlocatie een oplossing.  Daarom zal het bereikbaarheidsprobleem rondom de Molenwerfstraat, bij de toekomstige herontwikkeling worden ingebracht.
  4. Optimaliseren huidige inrichting Raadhuislaan en Molenwerfstraat. Dit is een korte termijnoplossing om iets te doen aan de drukte rondom de Molenwerfstaat.
  5. Fietsverbod Berkelsedijkje. De combinatie fietsers/wandelaars en auto’s op het Berkelsedijkje is een gevaarlijke. Het Berkelsedijkje afsluiten voor auto’s leidt tot meer druk in de straten westelijk van de Oostersingel maar ook bij de ingangen van het Berkelse centrum aan de zijde van de Klapwijkseweg/Boterdorpseweg. Daarnaast ligt er in het A.M.G. Schmidtpark een prachtig fietspad dat als alternatief kan dienen voor het Berkelsedijkje. Wel moet dit fietspad eerst worden voorzien van fatsoenlijke verlichting en bewegwijzering. Mocht het via het A.M.G. Schmidtpark toch niet mogelijk zijn dan kunnen fietsers ook via het Huygensplantsoen en de Prins Bernardlaan.
  6. Veiliger maken van de Oostersingel en Planetenweg. Ook hierover is een besluit genomen. Op beide straten bevinden zich enkele gevaarlijke punten, waaronder enkele oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Deze punten moeten veiliger gemaakt worden.
  7. Daarnaast is er ook een besluit genomen om eens kritisch te kijken naar de bewegwijzering. Wijzen alle borden wel in de goede richting en zijn er wel voldoende borden. Dit is op dit moment onvoldoende en moet verbeterd worden.
  8. Tenslotte is ook gebleken dat er op de Markermeerstraat gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van zwaar (vracht)verkeer. Daarom hebben we besloten om de situatie veiliger te maken door middel van een vrachtwagenverbod.

« Terug

Reacties op 'Mobiliteitsplan Berkel-Noord vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.