Raadsvragen stemgedrag VNG-congres

Gemeentehuis Haldonderdag 07 juli 2016

Namens de ChristenUnie heeft Jurjen Dieleman raadsvragen gesteld over het stemgedrag van het college namens de gemeente Lansingerland op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Inmiddels heeft het college deze raadsvragen ook beantwoord.

Het jaarlijkse congres van de VNG is een belangrijk moment waarop door gemeenten wordt gestemd over voorstellen die soms een politieke lading hebben. De VNG zal vervolgens, als de voorstellen worden aangenomen, een lobby voeren richting de Rijksoverheid, om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Iedere gemeente in Nederland is lid van de VNG en heeft stemrecht op het VNG-congres. In Lansingerland wordt vaak door een van de leden van het College van Burgemeester en Wethouders gestemd op het VNG-congres namens Lansingerland. Het doel van onze raadsvragen was om inzichtelijk te krijgen hoe het college tijdens het afgelopen VNG-congres had gestemd over onderwerpen en om het college te vragen om bij volgende VNG-congressen de gemeenteraad mee te laten denken in de standpuntbepaling over de voorstellen die worden behandeld tijdens het congres. De vragen en de beantwoording door het college zijn hier te downloaden. 
In zijn antwoorden heeft het college gerapporteerd wat er namens de gemeente Lansingerland is gestemd tijdens het VNG-congres. Daarnaast heeft het college aangegeven dat hij bereid is om vanaf 2017 de gemeenteraad te betrekken bij de standpuntbepaling voor het VNG-congres. Als ChristenUnie zijn wij blij met deze beantwoording van het college. Daarmee wordt de gemeenteraad vanaf volgend jaar betrokken in de voorbereiding van het VNG-congres, zodat ook de stem van de Lansingerlandse raadsleden kan doorklinken binnen de VNG.

« Terug

Reacties op 'Raadsvragen stemgedrag VNG-congres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.