Opvang asielgerechtigden in Lansingerland

Asielzoekerdonderdag 07 april 2016

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 17 maart, is besloten om de discussie over de opvang van asielgerechtigden in de gemeenteraad uit te stellen.

Dit omdat de meerderheid (CDA, Partij Neeleman, PvdA en VVD) vond dat er nog meer aan beeldvorming gedaan moest worden over dit onderwerp. Zij wilden hierbij vooral stilstaan bij de opvang van asielgerechtigden (vluchtelingen met een verblijfsstatus) in de Hergerborch. Om de discussie hierover uit te stellen werd pas op de avond van behandeling gemeld. Als ChristenUnie waren wij hier, zacht gezegd, niet blij mee. Hiervoor hadden wij meerdere redenen:

  • Elke partij heeft tijd genoeg gehad voor beeldvorming. Het vormen van je beeld op basis van meningen van inwoners is ook eigen verantwoordelijkheid. Sinds augustus speelt dit onderwerp al en in november is de raad over de mogelijke opvang van asielgerechtigden in de Hergerborch geïnformeerd.
  • Ook het argument dat de exacte stukken in bijvoorbeeld november niet bekend houden is geen geldig argument. Er werd namelijk niet beargumenteerd waarom op het moment van vergaderen het bespreken van het stuk werd uitgesteld. De vergaderstukken zijn al 2 weken van te voren gepubliceerd en de raad wist als sinds eind vorig jaar dat in maart 2016 deze stukken behandeld zouden worden.
  • Beeldvorming is wat anders dan informatievoorziening. Beeldvorming is op basis van de informatie die je op doet een beeld vormen. Argumenten dat omwonenden van de Hergerborch onvoldoende zijn geïnformeerd kunnen wellicht best wel kloppen (al vragen wij ons dat af), maar dat is geen reden voor extra beeldvorming.
  • Met deze vertraging is er weer uitstel als het gaat om onze drive om iets te doen aan de vluchtelingenproblematiek. En dat er iets aan gedaan moet worden is duidelijk. Asielzoekerscentra (AZC’s) lopen over en daardoor blijft het COA gebruik maken van noodcentra en andere onwenselijke noodopvang. Juist door asielgerechtigden snel te plaatsen, krijgen de AZC’s meer ruimte om vluchtelingen op te vangen.

Kortom, wij hechten zeker veel belang aan beeldvorming, maar ons inziens hebben wij genoeg aan beeldvorming gedaan en is de roep om meer beeldvorming wel erg laat. Uitstel dient wat de ChristenUnie betreft niet de zaak van de asielgerechtigden en het vertraagt het komen tot een oplossing voor het grote tekort dat er is aan opvangplekken in de AZC's. Er wordt soms ook van politici gevraagd om een beslissing te nemen en zich niet te verschuilen achter meer beeldvorming.

Maar helaas was de meerderheid voor uitstel en voor het organiseren van een hoorzitting voor inwoners en een rondetafelgesprek met partijen uit het veld. Deze beide worden gehouden op 14 april in Zalencentrum Rehoboth in Berkel en Roderijs. Mocht u tijdens de hoorzitting willen inspreken dat kunt u zich aanmelden tot 11 april. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/gemeenteraad-organiseert-hoorzitting-over-opvang-en-huisvesting-van-asielgerechtigden_74116.html.

Op basis van de hoorzitting is het de verwachting dat de stukken uiteindelijk besproken zullen worden in de commissie van 12 mei en raad van 26 mei.

« Terug

Reacties op 'Opvang asielgerechtigden in Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.