Grondaankoop Berkel Westpolder

800px-Berkel_Westpolderwoensdag 30 november 2016

In de raadsvergadering van 24 november j.l. werd het voorstel behandeld om bouwgrond aan te kopen in het gebied Westpolder/Bolwerk. Gezien het verleden is de ChristenUnie er geen voorstander van, ook gezien de schuldenlast van onze gemeente, om opnieuw weer bouwgrond aan te kopen. Toch vinden wij na rijp beraad en na een uitvoerige toelichting door de wethouder dat het bij dit voorstel verantwoord is. Daarom heeft de ChristenUnie en ook de andere politieke partijen (uitgezonderd de eenmansfractie Neeleman) voor dit voorstel gestemd. Door de aanschaf van de bouwgrond kan de grondexploitatie positief van 18 miljoen terug gebracht worden naar ruim 8 miljoen.

In de cie AB van 9 november 2016 werd dit door ons ingebracht:

Het voorstel om het tekort op de grondexploitatie van Westpolder/Bolwerk terug te brengen is behoorlijk gecompliceerd. Onze fractie waardeert het in ieder geval dat het college er alles aandoet om hoe dan ook te proberen om tekorten in de grondexploitatie terug te brengen.
Dit was ook een van de opdrachten die er lag als het ging om de grexen van onze gemeente.
Eveneens is positief, zoals vermeld bij de argumenten, dat de ontwikkelaar Terra bij de ontvangst van het geld, dit onder meer wil steken in de bouw van huurwoningen

We hebben het in dit voorstel over contracten uit 2003 (dus 13 jaar geleden in de tijd van de gemeente Berkel en Rodenrijs!) toen de verkopen van grond, de bouwwereld en de verwachte grondverkopen er nog heel anders uitzagen dan heden ten dage. Gelukkig is de markt zich aan het herstellen en de vooruitzichten zien er beter uit. In dat licht kijken we ook naar dit voorstel maar zoals gezegd het is niet zo simpel. Belangrijker nog is dat de samenwerkings overeenkomst uit 2003 er toe leidt dat er, naarmate de ontwikkeling van Westpolder/Bolwerk langer duurt, de gemeente wel steeds die 6% indexatie in rekening moet brengen. Dit leidt er toe dat de inkomsten van de gemeente steeds lager worden door de stijgende grondprijzen.
En dit kan uiteindelijk er weer toe leiden dat de ontwikkeling voor zowel de ontwikkelaar als voor de gemeente onhaalbaar wordt.

Met de overeenkomst die nu voor ligt wordt een positief scenario geschetst: een krediet van bijna 14 miljoen beschikbaar stellen met een verwacht positieve daling van de negatieve grondexploitatie van 18 miljoen naar ruim 8 miljoen. Tevens hebben we ook veel meer sturing op de ontwikkeling van Westpolder/Bolwerk. Natuurlijk is dat mooi en aantrekkelijk maar we zullen ook serieus moeten kijken dat als het allemaal niet meezit. Wij hebben toch nog wel vragen over de risico’s die we met deze overeenkomst lopen. Wat als de verkoop van de gronden toch langer gaat duren, wat als de rente toch weer gaat stijgen en we tegen een hoger rente bedrag moeten herfinancieren. En in hoeverre is het geborgd dat de ontwikkelaar echt doet wat is afgesproken.

Voorzitter nu lijkt het alsof we met het meest positieve scenario rekening houden. Maar zijn er gezien de risico’s geen andere scenario’s denkbaar en hoe verhouden die zich dan tot een eventuele daling van de negatieve grex. Wij zeggen niet dat hier geen rekening mee is gehouden maar we zien dit onvoldoende terug in te stukken. Dat is wellicht best te begrijpen omdat het om ingewikkelde materie gaat met een stevige juridische achtergrond. Maar wij willen voordat we een beslissing nemen goed inzicht hebben in de keuze voor deze overeenkomst en zeker weten dat dit voorstel de beste optie is gezien alle risico’s die nog op kunnen treden.

Onze fractie zou dan ook graag een tabel zien met berekeningen van scenario’s en/of risico’s in het geval het niet zo zou lopen als dat verwacht wordt. En dan bedoelen we de eerder genoemde zaken als uitloop, planning, stijging rente, niet nakomen afspraken ontwikkelaar, etc.. Een dergelijke toelichting kan ons helpen om een weloverwogen beslissing te nemen over dit voorstel.

In de raad van 24 november 2016 was dit onze bijdrage:

Wij danken de wethouder dat hij de signalen, die wij en anderen bij de commissievergadering hebben afgegeven, goed heeft opgepakt. In het aanvullende overzicht wordt een verheldering gegeven over de voor- en nadelen van de aankoop van deze gronden. Onze complimenten dan ook dat de verschillen goed zijn weer gegeven in diverse overzichtelijke staatjes. Hierdoor is het voorstel een stuk duidelijker geworden en beter te beoordelen.

Overigens betekent dit niet direct dat de beslissing makkelijk te nemen is. Het voorstel Westpolder/Bolwerk behelst nog steeds een miljoenen uitgave om hiermee bouwgrond te kopen. En gezien het verleden zouden wij die risico’s eigenlijk niet willen nemen. Want er kunnen zich in de loop van de tijd ook ongunstige scenario’s voordoen zoals b.v. een flinke rentestijging of dat de bouw van woningen achterblijft.

Toch het scenario om dan niets te doen is ook niet goed voor de gemeente en voor onze burgers want op dit moment is dit voorstel het minst slecht voor de gemeente. Positiever geformuleerd het begrotingstekort gaat omlaag en in deze tijd met een lage rentestand en een behoorlijk aantrekkende bouwmarkt kunnen wij de kans niet laten lopen om dit positief te staan tegenover dit voorstel. Je kunt als college en als gemeente beter aan het roer staan dan in een afwachtende houding kijken hoe een en ander zich voltrekt.
Onze fractie zal dan ook positief dit voorstel steunen.

« Terug

Reacties op 'Grondaankoop Berkel Westpolder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.