Van drie naar vier coalitiepartijen

dinsdag 18 oktober 2011

Na een lange zomerperiode tekenden de coalitiepartijen eind augustus het addendum bij het coalitieakkoord. Dit addendum was het sluitstuk van de onderhandelingen van ChristenUnie, VVD en L3B met de PvdA.

Eind juni besloot L3B-wethouder Bodbijl zijn wethoudersportefeuille neer te leggen. Hoewel er wel onvrede heerste over het gebrek aan -zichtbare- daadkracht van deze wethouder, kwam voor de beide coalitiepartijen dit vertrek onverwacht. Net zo verrassend was het voorstel van L3B aan ons en de VVD om na te gaan of een van de oppositiepartijen zou willen aansluiten bij de coalitie en een wethouder zou kunnen leveren die 1:1 de portefeuille ‘samenleving’ van de vertrokken wethouder overnam. 

In goed overleg besloot de coalitie om een informateur te benoemen van CU-huize. Marjan Haak uit Woerden voerde gesprekken met o.a. alle fracties en concludeerde dat uitbreiding van draagvlak en bestuurskracht wenselijk was. Ze zag met name mogelijkheden voor uitbreiding met CDA of PvdA. Nog voor de zomervakantie startten de gesprekken met beide partijen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter; Hans van Miltenburg. 

Het waren, zacht gezegd, pittige gesprekken, zowel met het CDA als met de PvdA. Op zich logisch, want waarom zou een oppositiepartij gaan ‘meeregeren’ met een zittende coalitie en de schouders zetten onder een coalitieakkoord waaraan ze zelf niet hadden meegeschreven. 

Maar daar waar het CDA bleef vasthouden aan de eigen eisen, zag de PvdA vooral het belang van een daadkrachtig bestuur en van een stabiel college dat de gemeente bestuurt in deze periode van recessie. De PvdA kon zich vinden in het uitgangspunt van de coalitiepartijen om de portefeuilleverdeling ongewijzigd te laten. Het CDA zag daartoe geen mogelijkheden, gaf geen enkele opening voor toenadering, maar bleef vasthouden aan de eigen eisen voor o.a. een totale herschikking van de aandachtsgebieden onder de huidige collegeleden en het terugdraaien van eerder genomen raadsbesluiten. Uiteindelijk zette het CDA zich daarmee buitenspel. 

Voor de PvdA is Ruud Braak in september geïnstalleerd als wethouder. Hij is vol goede moed en vol energie gestart met zijn werkzaamheden. We vertrouwen erop dat hij op een prettige en doortastende manier en met kennis van zaken de diverse dossiers oppakt. De lege plek die hij achterliet in de gemeenteraad is inmiddels ingenomen door de -teruggekeerde- Don van Doorn. 

Al met al verwachten wij dat de coalitie door deze uitbreiding steviger in het zadel zit om de uitdagingen van de komende jaren het hoofd te bieden. We hopen dat met deze wethouderswissel ook het college heeft gewonnen aan saamhorigheid en teamspirit. Want besturen is geen optelsom van het werk van individuele collegeleden, maar ook kennis en ervaring delen, samenwerken en teamwork.    

Berkel en Rodenrijs
Ankie van Tatenhove

« Terug

Reacties op 'Van drie naar vier coalitiepartijen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.